Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Skrwa Prawobrzeżna

Skrwa Prawobrzeżna - opis szczegółowy

Skrwa jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, dlatego obdarzana jest mianem prawobrzeżnej lub sierpeckiej - od największego miasta położonego w jej dorzeczu. W górnym biegu przepływa przez jezioro Skrwilno, od którego jest dostępna dla kajaka. Dziesięć kilometrów poniżej przyjmuje prawy dopływ Urszulewkę, która może być potraktowana jako alternatywny początkowy odcinek szlaku. Skrwa jest typową rzeką nizinną, w górnym biegu płynącą przez tereny równinne, zaś w środkowym i dolnym toczącą wody doliną w zalesionych zboczach. Na odcinku z Brudzenia do ujścia stanowi oś Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Jest to szlak malowniczy (**), na pewnych odcinkach bardzo malowniczy (***), łatwy (ZWB -ZWC), dość uciążliwy (U3) z powodu przenosek przez młyny, elektrownie oraz zwalone drzewa. Średni spadek na szlaku 0,7‰, średni przepływ w dolnym biegu około 5 m3/s.

Na jego przebycie potrzeba 5 - 6 dni. Szlak dostępny w zasadzie przez cały rok, w górnym biegu mogą występować utrudnienia powodowane niskim stanem wody.

103,5
Jezioro Skrwilno. Jedyne zdatne do biwakowania miejsce posiadające zarazem swobodny dostęp do wody okolonej gęstwą szuwarów znajduje się przy szosie Skrwilno - Szczawno, naprzeciw wysepki.
103,0
Wypływ uregulowanej rzeki w trzcinowisku w płd. - wsch. krańcu jeziora. Głębokość wystarczająca, szerokość rzeki 2 - 3 m.
102,0
Skrwilno, most. Proste, uregulowane odcinki wśród łąk. Niskie kładki czterokrotnie zmuszają do przeciągania kajaka.
99,0
Ruda, most i wieś. Zniszczony jaz - przy wyższym stanie wody można przepłynąć. Mielizny.
93,0
Zambrzyca, most.
92,5
Ujście Urszulewki z prawej strony. Ta 3,5 km rzeczka odprowadza wodę z dwóch dużych malowniczych jezior Szczutowskiego i Urszulewskiego. Przy wysokim stanie wody można na nich rozpocząć spływ, wodując się najlepiej w Urszulewie. Przeszkody na rzece: węgornia u wypływu z jeziora Urszulewskiego - przenoska 25 m; 6 dwururowych przepustów pod mostkami i groblami, którymi da się przepłynąć, o ile nie są zastawione deskami; druty "pastuchów" elektrycznych wiszących tuż nad wodą i trudnych do zauważenia.
92,0
Jaz za ujściem Urszulewki. Można spływać środkiem. Rzeka uregulowana, szerokości 5 - 6 m. Wokół podmokłe łąki z kępami drzew. Nikły prąd. 85,0 Mostek, tuż za nim z lewej strony ujście Chraponianki.
81,0
Łukomie, dwa mosty, przy drugim młyn. Przenoska lewym brzegiem. Na łące pod cmentarzem miejsce na biwak. Naprzeciwko na skarpie drewniany kościół, we wsi drewniany dwór z XIX w. W Łukomiu kończy się uregulowany górny odcinek rzeki i zaczyna zagłębiony w morenowe wzgórza, bardziej urozmaicony środkowy bieg. W nurcie zwalone drzewa dające się wyminąć.
79,0
Borowo, wieś na wysokim lewym brzegu.
77,0
Most i młyn, przenoska na prawo od jazów przez drogę. Skrwa płynie w głębokim korycie wśród łąk, czasem szpalerem drzew. Rozmyta tama bobrowa.
74,0
Babiec, most. Kamienisty przemiał. Na zboczach doliny kępy drzew i zagajniki; liczne dobre miejsca do biwakowania. Rozmyta tama bobrowa.
70,3
Rachocin, kładka.
69,5
Rachocin, most. Na prawym brzegu wysoki maszt radiowotelewizyjny. Krótki leśny przełom: dno żwirowate, głazy, zwalone drzewa. W końcu przełomu betonowy próg wysokości około 50 cm. Spływać lub spławić kajaki.
67,0
Na prawym brzegu zabudowania Rydzewa. Na lewym brzegu wieś Studzieniec. Mostek, pod nim nieznaczne bystrze, pozostałe po nieistniejącym spiętrzeniu młyńskim.
66,0
Most na drodze Sierpc – Lipno, przy nim parking nad rzeką. Ujście Sierpienicy (l). Za ujściem Sierpienicy próg, pozostałość po młynie - przenoska prawym brzegiem. W widłach Skrwy i Sierpienicy park etnograficzny wsi mazowieckiej. Most kolejowy.
64,0
Mieszczk, mosty kolejowy i drogowy. Na prawym brzegu ruiny młyna.
62,0
Kwaśno, d. młyn, obecnie elektrownia. Przenoska lewym brzegiem przy jazach. Most. Rzeka płynie leniwie wśród drzew. W korycie zatopione pnie.
53,0
Choczeń, parukilometrowy zalew przed spiętrzeniem, z prawej przez długi czas towarzyszą rzece zabudowania. Kładka i grobla w poprzek rzeki (użytkowana jako droga jezdna), z p. młyn drewniany, obecnie elektrownia wodna. Przenosić lewą stroną.
50,5
Malanowo Stare, młyn i most. Przenosić lewym brzegiem około 100 m. Kamienisty stopień.
46,0
Tłuchówko, nieczynny młyn na prawym brzegu. Można spływać lub spławiać kajaki przez rozmyte jazy; ewentualnie przenoska lewą stroną. Most. Nurt szybszy.
42,0
Obręb, most, dalej kładka, za nią szypoty.
38,0
Cieślin, most, przed nim z lewej dogodne miejsce na biwak. Pod mostem ruiny zastawki, płynąć prawą stroną. Na rozwidleniu płynąć lewą odnogą - więcej wody.
31,0
Zdziembórz, most. Klilkusetmetrowy odcinek o widocznym spadku i kamienistym dnie. Zwalone drzewa dające się ominąć.
27,0
Bądkowo – Rochny (l), bystrze na resztkach dawnego spiętrzenia. Na lewym brzegu był dawniej drewniany młyn. Most. Z prawej na wysokim brzegu barokowy kościół w Bądkowie Kościelnym.
24,5
Brudzeń Duży, bystrze pozostałe po dawnym spiętrzeniu młyńskim, można spływać. Most, za nim z lewej dobre miejsce na postój. W pobliżu sklep (na prawym brzegu, przejść mostem). Za Brudzeniem w lesie na wysokim prawym brzegu duże grodzisko, praktycznie niezauważalne z rzeki. Na lewym brzegu długa wieś Krzyżanowo.
21,8
Rozwidlenie rzeki, płynąć na prawo (lewa odnoga płytka i zawalona drzewami). Pod mostkiem rozmyty kamienisty półmetrowy próg. Za nim połączenie odnóg.
21,0
Parzeń, most. Za nim z lewej strony możliwy biwak.
16,0
Sikórz, zniszczone jazy młyńskie, można spływać, choć należy uważać, by nie nadziać się na rzędy kołków, znajdujących się tuż pod powierzchnią wody poniżej progu. Zaczyna się najładniejszy odcinek Skrwy (***), płynącej przez las głębokim wąwozem, stanowiącym rezerwat przyrody Sikórz. Nieznaczne bystrza, liczne zwalone drzewa. Po kilku kilometrach dolina rozszerza się, przeszkody ustępują, pojawiają się nadbrzeżne łąki.
7,0
Lasotki, młyn. Przenoska lewym brzegiem przy betonowym progu. Most, przed nim z prawej strony dogodne miejsce na postój. W Radotkach próg po dawnym młynie, spływalny. Od tego miejsca Skrwa płynie wolniej i rozlewa się coraz szerzej. Na wyspie samotny dom.
2,0
Cierszewo, ośrodek wypoczynkowy i stadnina koni na lewym brzegu. Długi drewniany most. Rozlewisko utworzone w ujściu Skrwy przez wody Wisły spiętrzone zaporą we Włocławku. Wśród trzcin zatopione fragmenty budynków. Piękne widoki na zakrzewione zbocza doliny.
0,0 »
Murzynowo, most u ujścia Skrwy do Wisły w jej 645 km. Spływ można zakończyć około 200 m za mostem, z prawej strony przy barze.

Opisu dokonano na podstawie spływów odbytych w latach 1989 - 2016 na odcinkach Rydzewo - Murzynowo (czerwiec 1989), Kwaśno - Murzynowo (maj 1993), Szczawno - Rydzewo (czerwiec 1994), Tłuchówko - Murzynowo (lipiec 1999), Łukomie – Brudzeń Duży (wrzesień 2001), Brudzeń Duży – Murzynowo (wrzesień 2002), Tłuchówko – Bądkowo Rochny (październik 2013), Bądkowo Rochny – Parzeń (październik 2014), Parzeń – Murzynowo (kwiecień 2016), Sierpc – Choczeń (marzec 2019), Łukomie – Sierpc (kwiecień 2022).
Literatura: opisu szlaku kajakowego brak; pomocniczo np. Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski, Warszawa 1992; Włocławek i okolice - przewodnik pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, Włocławek 2000; Mapa topograficzna Polski - wyd. Sztabu Generalnego WP skala 1:100000.