Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Skrwa Lewobrzeżna

Skrwa Lewobrzeżna - opis szczegółowy

Skrwa jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Jej długość to 42,8 km. Na całej długości płynie przez różnej wielkości kompleksy leśne; powyżej Gostynina w jej pobliżu znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Dla kajaka dostępna przy wysokim stanie wody (np. wczesną wiosną) od Gostynina, przepływa przez jezioro Lucieńskie, następnie przecina lasy porastające wydmy Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego i za sztucznym zbiornikiem w Soczewce uchodzi do Zalewu Włocławskiego. Jest to szlak łatwy, dość uciążliwy (ZWB - ZWC), przy niskim stanie wody z uwagi na konieczność holowania kajaka może okazać się bardzo uciążliwy. Na odcinku do wsi Klusek Biały szlak malowniczy (**), niżej bardzo malowniczy (***). Na przebycie opisanego odcinka potrzeba minimum 6 godzin.

23,0
Gostynin; wodować przy moście drogowym niedaleko wieży dawnego zamku. Rzeka płytka, uregulowana. Z lewej strony ujście ścieku; niska kładka - przenoska. Po krótkim odcinku wśród zabudowań i łąk na brzegach pojawia się las. Zwalone drzewa, jedno wymagające przenoszenia kajaka. Rzeka stopniowo oczyszcza się.
20,0
Nagodów Mały, most drogowy. Z lewej strony w odległości kilkuset metrów zabudowania. Można stąd rozpocząć spływ, aby uniknąć zanieczyszczonego odcinka. Na brzegach łąki, rzeka meandruje wśród trzcinowisk i olszyn, wąski nurt, ostre zakręty, zatopione pnie. Na zboczach doliny pojedyncze zabudowania wsi Bielawy.
16,8
Ujście rzeki Osetnicy z prawej strony. Przed nim kilkusetmetrowy odcinek o znacznym spadku. Dwa mostki. Na prawym brzegu zabudowania wsi Helenów.
14,5
Lucień, most drogowy. Betonowy prożek, kamieniste przemiały. Kładka. Po pięciuset metrach rozwidlenie; płynąć w lewo na jezioro, na wprost widoczny jaz. Płynąc na wprost po pokonaniu jazu omija się jezioro i łączy z opisaną trasą w jej 12,4 km po pokonaniu 600 m; na odcinku tym zwalone drzewa.
13,4
Jezioro Lucieńskie, okolone lasami, na brzegach ośrodki wypoczynkowe. Płynąć w prawo; po kilkuset metrach wypływ rzeki. Za zalaną węgornią sztuczny spływalny próg.
12,4
Połączenie odnóg. Most drogowy, kilkaset metrów dalej - kolejny most.
10,6
Klusek Biały, most na dwóch arkadkach. Dwustumetrowy odcinek o bystrym nurcie. Las, który od Lucienia towarzyszył rzece w pewnej odległości dochodzi bezpośrednio do niej. Liczne zawały, z reguły dające się pokonać bez przeciągania kajaka.
5,1
Krzywy Kołek, most, budynki na prawym brzegu.
3,7
Zwalony mostek, za nim początek zaporowego jeziora w Soczewce. Brzegi zalesione.
1,4
Soczewka, koniec jeziora; przenoska przez jazy na rzekę. Most, pod nim kamieniste bystrze. Znaczny spadek, płytko. Dwa kolejne mosty.
0,0 »
Ujście Skrwy do Zalewu Włocławskiego. Stąd jeszcze 2,8 km do połączenia zatoki, do której uchodzi Skrwa, z głównym plosem Zalewu.

Opisu szlaku dokonano na podstawie spostrzeżeń ze spływów w kwietniu 1999 i kwietniu 2001.
Literatura: opisu szlaku kajakowego brak; pomocniczo np. Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski, Warszawa 1992; Włocławek i okolice - przewodnik pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, Włocławek 2000; Mapa topograficzna Polski - wyd. Sztabu Generalnego WP skala 1:100000.