Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Mień

Mień - opis szczegółowy

Mień zwany też Mienią lub Lipianką jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Płynie przez Pojezierze Dobrzyńskie o urozmaiconej rzeźbie terenu i - w dolnym biegu - Kotlinę Toruńską pokrytą lasami w przeważającej części sosnowymi, porastającymi piaszczyste wydmy. Wypływa z jeziora Likieckiego i w górnym biegu przepływa przez zespół stawów rybnych i jeziora skępskie, od których jest dostępny dla kajaka. Jego długość to 53 km, przepływ w środkowym biegu 1,7 m3/s, spadek na opisanym odcinku 1,8‰.

Szlak urozmaicony, odcinki o charakterze górskim, liczne przeszkody w postaci zwalonych drzew i jazów. Jest to szlak nieco trudny (ZWC - WW I), do Brzeźna uciążliwy (U 4), poniżej nadzwyczaj uciążliwy (U 6) zwłaszcza przy niskim stanie wody, malowniczy (**). Z uwagi na ścieki spływające z Lipna warto poznać jego dwa odcinki - powyżej Lipna i poniżej Brzeźna, omijając silnie zanieczyszczony środkowy fragment szlaku.

Na jego przebycie potrzeba minimum 2 dni. Powyżej Lipna szlak dostępny jedynie przy podwyższonym stanie wody.

38,8
Skępe, przesmyk między jeziorami Świętym i Wielkim, mostek. Można zacząć spływ stąd albo na plaży nad jeziorem Wielkim - zjazd z Wymyślina koło cmentarza. W Wymyślinie widoczny z jeziora barokowy zespół klasztorny z fragmentami gotyckimi - sanktuarium Matki Boskiej Skępskiej.
35,8
Józefkowo, wypływ rzeki z jeziora Wielkiego, mostek, zastawka - można spływać. Rzeka płynie szpalerem drzew. Niskie kładki wymagają przenoszenia kajaka.
33,5
Żuchowo, przepust pod drogą - można nim spłynąć. Wysokie spiętrzenie. Woda odpływa na stawy rybne w lewo. Przenosić kajak do jaru za zastawką - stromo, koryto wąskie, mało wody - albo za widoczny w pobliżu duży drewniany młyn, do którego woda dopływa rurami ze stawów; wodować w zalesionym jarze za młynem. Rwący nurt, zwalone pnie w korycie, bystrza, gwałtowne spadki.
32,0
Żuchowo, mostek z rurowym przepustem. W lesie za wsią zastawka. Przenosić kajaki w lewo na rzekę o wciąż górskim charakterze. Sztuczny próg, spływalny. Głazy.
29,8
Most na drodze Wierzbick - Karnkowo. W odległym o 1,5 km Karnkowie zabytkowy kościół renesansowy. Rzeka uspokaja się. Na brzegach trzcinowiska, za nimi las. Nurt łagodny.
26,4
Głodowo, most drogowy. Na brzegach łąki. Zniszczony wiadukt kolejowy.
23,0
Lipno, miasto na obu brzegach rzeki. Dwa mosty drogowe, pod drugim pochyły próg, spływalny. W Lipnie urodzili się Apolonia Chałupiec - Pola Negri i Leszek Balcerowicz; warto zobaczyć kościół (XIV - XIX w.). Rzeka uregulowana. Zrzuty ścieków z obu stron powodują, że zanieczyszczenia będą wyraźnie odczuwalne przez najbliższe 10 km. Łąki, potem w okolicach wsi Biskupin - krótki przełom przez morenowe wzgórza. Zwalone drzewa, znaczny spadek, kamieniste dno.
17,0
Maliszewo, drewniany mostek. Gliniaste progi, przy brzegu pale po dawnym młynie. Most betonowy, pod nim cementowa pochylnia - można spływać. Na brzegach olchy, za nimi łąki i pola. W korycie zwalone drzewa.
12,8
Brzeźno, most drogowy. Rzeka wpływa w las sosnowy, nad rzeką łęgi, czasem piaszczyste urwiska, gdy rzeka podcina wydmy pokrywające teren. Bardzo dużo zwalonych drzew z których wiele wymaga przenoszenia kajaka. Średnie tempo płynięcia nie przekracza 2 km/h.
7,8
Zieleniewszczyzna, most, przed nim próg po dawnym młynie. Można spływać, ewentualnie krótka przenoska lewym brzegiem. Po kilometrze nurt zwalnia. Na rozwidleniu płynąć w lewo w kierunku na staw przed elektrownią, a następnie (nie dopływjąc do elektrowni) po dwustu metrach przenosić się przy jazie prawą stroną około 50 m; krótka odnoga doprowadza do rzeki.
5,7
Wąkól, most. Odcinek o dużym spadku z licznymi przeszkodami w nurcie.
2,5
Leśniczówka Mień, most. Po kilometrze sosnowe lasy odsuwają się od rzeki, ale wciąż towarzyszą jej topole, olchy i wierzby. Na ostatnim odcinku przed Wisłą Mień płynie w głębokim korycie, ujęty stromymi skarpami. Wydostanie się na ląd jest trudne.
0,0 »
Ujście Mienia za zniszczonym mostkiem do Wisły w jej 703,7 km. Na przeciwległym brzegu Wisły - Nieszawa (ciekawy zespół zabytkowy). Aby zakończyć spływ najlepiej podpłynąć Wisłą pod prąd 1 km do promu.

Opisu szlaku dokonano na podstawie spostrzeżeń ze spływów we wrześniu 1992 (Lipno - Wąkole) oraz w lipcu 1999 (Skępe - Lipno) i kwietniu 2010 (Brzeźno - ujście).
Literatura: opisu szlaku kajakowego brak; pomocniczo np. Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski, Warszawa 1992; Włocławek i okolice - przewodnik pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, Włocławek 2000; Mapa topograficzna Polski - wyd. Sztabu Generalnego WP skala 1:100000.