Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Dzika Orlica

Dzika Orlica - opis szczegółowy

Dzika Orlica jest jedyną z rzek w Polsce, która należy do zlewiska Morza Północnego i jest zarazem dostępna dla kajaka. Ma źródła w Górach Bystrzyckich na zboczach Bieśca; potoki źródłowe przepływają także skrajem Topieliska - torfowiska chronionego w rezerwacie "Torfowisko pod Zieleńcem". Ze zboczy Gór Bystrzyckich spływa do Doliny Orlicy - szerokiego zapadliskowego obniżenia między Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Za Lesicą Dzika Orlica przełamuje się między Górami Orlickimi i Bystrzyckimi, by następnie po połączeniu z Cichą Orlicą jako Orlica dopłynąć do Łaby w okolicy miasta Hradec Kralove.

Kajakiem w Polsce można spływać Dziką Orlicą z Mostowic do Lesicy. Na tym odcinku rzeka stanowi granicę państwa między Polską i Czechami, dlatego przed rozpoczęciem spływu należy uzyskać zgodę Straży Granicznej, której strażnice znajdują się w Lasówce oraz w Lesicy. W związku z tym należy unikać dobijania do prawego brzegu.

Na opisanym odcinku rzeka stanowi dość trudny, nieuciążliwy i bardzo malowniczy szlak kajakowy o charakterze górskim (WW II, U 1, ***). Warto ją polecić wszystkim osobom opływanym na rzekach górskich z uwagi na dużą urodę. Dla osób niewprawnych spływ niewskazany. Poza krótkim górnym odcinkiem rzeka nie jest uregulowana. Przeszkody na trasie to progi (sztuczne i naturalne), kamienie w nurcie, bystrza, szypoty i przemiały. Spadek na trasie wynosi około 8‰.

Na przebycie opisanego odcinka potrzeba 3 godziny; można nim spływać przy wyższym od przeciętnego stanie wody, na przykład wiosną.

20,2
Mostowice, most blisko kościoła. Po stronie czeskiej miejscowość Orlicke Zahoři. Rzeka uregulowana płynie wśród łąk. Sztuczne niewysokie progi regulacyjne możliwe do spłynięcia.
17,1
Na brzegach pojawia się las świerkowy. Spadek widocznie wzrasta. Zwalone drzewa mogą wymagać przenoszenia kajaka.
15,3
Nova Ves, zabudowania na czeskim prawym brzegu. Dalej zabudowania wsi Podlesi. Brzegi częściowo regulowane. Na polskim brzegu niewidoczna z wody wieś Rudawa.
10,9
Poniatów, wieś na lewym brzegu. Na prawym widoczny barokowy kościół w Neratovie. Naturalny próg na zakręcie w lewo - najtrudniejsze miejsce na szlaku. Na prawym brzegu zabudowania wsi Mala Strana. Szachownice głazów, bystrza, brzegi miejscami skaliste.
3,3
Niemojów, most. Na czeskim brzegu wieś Bartošovice. Po odcinku o zmniejszonym spadku ponownie spadek rośnie. Progi, zwężenia koryta, głazy.
0,0
Lesica, przyczółki zniszczonego mostu u ujścia Czerwonego Strumienia. Tu należy zakończyć spływ. Można też zabiwakować nad rzeką po uzyskaniu zgody Straży Granicznej w Lesicy. Dalej rzeka wpływa do Czech tworząc malowniczy i trudny przełom.

Opisu dokonano na podstawie spływu w maju 1997.
Literatura: opisu szlaku kajakowego brak; pomocniczo na przykład: Góry Bystrzyckie - mapa turystyczna, skala 1:600000; Z. Martynowski, K. Mazurski - Sudety. Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, wyd. II, Warszawa 1988.