Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Czarna Maleniecka

Czarna Maleniecka - opis szczegółowy

Rzeka Czarna Maleniecka, zwana również Czarną Konecką lub Taraską jest największym dopływem Pilicy. Jej całkowita długość to 85 km. W górnym biegu od Gór Świętokrzyskich po Siedlów wielokrotnie spiętrzona poruszała liczne obiekty staropolskiego zagłębia przemysłowego (m.in. w Niekłaniu, Stąporkowie, Sielpi Wielkiej i Rudzie Malenieckiej); do dziś pozostały liczne zakłady wodne i stawy rybne. W dolnym płynie w naturalnym korycie i jest objęta ochroną jako rzeczny rezerwat przyrody. Na całej długości płynie pośród lasów i łąk, ma wodę czystą i piaszczysto - żwirowe dno o ciemnobrunatnym zabarwieniu. Miejsc do biwakowania dużo. Średni przepływ u ujścia to 5 m3/s, średni spadek 1,3‰.

Dostępna dla kajaka od Sielpi Wielkiej, przy wyższej wodzie najprawdopodobniej od Stąporkowa (około 16 km wyżej od wskazanego miejsca startu). Jest łatwym, lecz dość uciążliwym nizinnym szlakiem kajakowym (ZWB - ZWC, U3). Szlak malowniczy w górnym biegu (**), warto go polecić zwłaszcza z uwagi na niezwyczajną urodę dolnego biegu od Kołońca (***).

Na przebycie szlaku potrzeba minimum dwa dni.

58,0
Sielpia Wielka; najdogodniej wodować się na polu namiotowym w sosnowym lasku nad południowym brzegiem zalewu utworzonego na Czarnej Malenieckiej, gdzie można dojechać z szosy, ewentualnie z parkingu przy zaporze u wypływu rzeki z zalewu, przy jazach.
57,6
Sielpia Wielka, wypływ rzeki z zalewu, jaz; przenoska lewym brzegiem. Na kanale z prawej dawna stalownia i walcownia - muzeum techniki. Na brzegach las. Prosty odcinek rzeki do kolejnego jazu i przenoski. Dalej rzeka wąska i zawalona drzewami; w rejonie wsi Wiosna położonej na lewym brzegu rozszerza się. Pojawiają się piaszczyste mielizny, nurt wędruje w szerokim korycie.
49,6
Jacentów, most drogowy. Na parkingu obok szosy bar. Za mostem zadrzewione drewniane ostrogi starego mostu. Zaczyna się uregulowany odcinek rzeki.
47,4
Cieklińsko, jazy i most; przenoska lewym brzegiem na rzekę.
45,4
Ruda Maleniecka, elektrownia (przenoska prawym brzegiem) i most. Następna elektrownia - przenoska lewą stroną; dwa spływalne progi.
41,0
Most na drodze z Maleńca do Wyszyny Rudzkiej, przed nim elektrownia - kolejna przenoska prawym brzegiem.
39,0
Machory, most.
37,2
Kołoniec, w lewo odnoga na stawy rybne, płynąć w prawo; przenoska przed mostem na rzekę przez jazy. Mało wody; może być konieczne holowanie kajaka aż do pierwszego zrzutu wody. Rzeka nieregulowana, śródleśna, zwalone drzewa.
33,8
Połączenie odnóg, na prawym brzegu wieś Malenie. Na brzegach łąki.
32,8
Siedlów, most kolejowy. Jaz - przenoska lewą stroną. Most w Siedlowie, pod nim ciekawa drewniana pochyła zastawka - można spływać. Kolejny jaz - przenoska.
29,6
Młynek, rozwidlenie rzeki; na prawej elektrownia w budowie. Płynąć lewą odnogą: szybki nurt, zwalone pnie. Most.
25,4
Skórkowice, most na drodze do Ruszenic. Kamieniste przemiały. Rzeka rozszerza się; mielizny.
20,2
Siucice, wieś na lewym brzegu, most, przed mostem spływalny jaz. Na prawej suchej odnodze rzeki drewniany młyn.
15,2
Rożenek, most; na lewym brzegu przed wsią młyn elektryczny, dawniej wodny.
13,2
Borowiec, most. Po odcinku wśród lasów na lewym brzegu wieś Dębowa Góra. Na rozwidleniu płynąć w lewo, na prawej odnodze bowiem znajduje się nieczynny młyn.
8,8
Dąbrowa nad Czarną, most. Dalej niewysoki próg i zniszczone betonowe jazy - pozostałość po tartaku. Można spływać. Odtąd aż do ujścia najładniejszy leśny odcinek szlaku z nielicznymi przeszkodami w postaci zwalonych drzew.
1,2
Most na drodze z Taraski do Niewierszyna. Uroczysko "Młyn".
0,0 »
Ujście Czarnej Malenieckiej do Pilicy w jej 164 km obok wsi Ostrów. Aby zakończyć spływ najdogodniej popłynąć do Sulejowa około 6 km - godzina wiosłowania.

Opisu dokonano na podstawie spływu odbytego w lipcu 1999 roku.
Literatura: Opisu szlaku kajakowego brak; pomocniczo np. R. Olaczek, E. Tranda - Z biegiem Pilicy, Warszawa 1990; Mapa topograficzna Polski -wyd. sztabu generalnego WP, skala 1:200000.