Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Biała Nida

Biała Nida - opis szczegółowy

Rzeka Biała Nida jest jednym z dwóch źródłowych odcinków Nidy, uważanym za ważniejszy (drugim jest Czarna Nida). Jej długość wynosi 52 km. Płynie przez Wyżynę Przedborską i Wyżynę Kielecką. Jej źródła leżą na Płaskowyżu Jędrzejowskim, niedaleko Szczekocin i rzeki Pilicy. Dla kajaka dostępna zasadniczo od Mniszka, aczkolwiek przy wysokiej wodzie można byłoby spróbować spłynąć nią może nawet i z rejonu Nagłowic, rodzinnej miejscowości Mikołaja Reja. Od Mniszka brak jest utrudnień powodowanych stanem wody. Spadek na szlaku wynosi przeciętnie około 0,55‰.

Biała Nida jest szlakiem o charakterze nizinnym, prowadzącym przez tereny łąkowe i leśne. Przeszkody na trasie stanowią resztki kilku młynów, nieznaczne bystrza, a także niezbyt liczne zwalone drzewa, dające się z reguły ominąć. Jest to szlak łatwy (ZWB), nieuciążliwy (U 1). Jest to szlak bardzo malowniczy (***). Woda na całej długości bardzo czysta.

Cały szlak można przebyć w ciągu 1 dnia. Pobyt na nim warto połączyć z odwiedzeniem Jędrzejowa z ciekawym Muzeum im. Przypkowskich z cennymi zbiorami gnomonicznymi i najstarszym w Polsce opactwem Cystersów z grobem Wincentego Kadłubka oraz Chęcin z ruinami zamku królewskiego oraz ciekawymi kościołami.

21,8
Mniszek, most drogowy, powyżej niego młyn; można się wodować miedzy mostem a progiem. Najbliższy sklep w odległej o 2 km Lipnicy. Możliwość biwakowania na łąkach między ścianą lasu a brzegiem rzeki. Ładne miejsce na biwak, użytkowane przez organizujące spływy Nidą Przedsiębiorstwo Turystyczne "KAJAKIEM.PL" z Jędrzejowa znajduje się na prawym brzegu na skraju lasku około 400 m w dół rzeki - dojazd droga schodzącą w dół tuż przy moście, po 400 m skręcić w lewo. Rzeka szerokości do 5 metrów, głęboka do 1 metra, uregulowana, ma dno piaszczyste i brzegi zarośnięte trawami, ostrożeniami, trzciną, pokrzywami. Dostęp do wody niezbyt dogodny.
19,8
ujście Lipnicy z lewej strony.
15,5
Wyspa, nieznaczny prożek, dalej mostek drewniany, za nim kamieniste bystrze przy budynku dawnego młyna na lewym brzegu - spływać lub spławić kajaki. Odtąd rzeka ma naturalny charakter, meandruje wśród łąk i sosnowego lasu, w korycie napotykamy czasem zwalone pnie. Z plaży na prawym brzegu przy drodze można udać się do wsi Bizorenda, gdzie jest mały sklep.
13,5
Jacłów, most drogowy. Na dalszym odcinku wśród lasów na obu brzegach, które czasem dochodzą do wody, dwa znaczniejsze bystrza, za pierwszym możliwy biwak na lewym brzegu.
8,5
ujście Łośny, utrwalonej w zbiorowej świadomości Polaków przez Stefana Żeromskiego pod nazwą Wierna Rzeka. Można nią spływać od wsi Zakrucze lub jeszcze wyżej - od Rudy, ale raczej przy wyższym od przeciętnego stanie wody. Po około pół kilometrze u stóp góry Wilkomija kamienisty prożek i płytkie bystrze na resztkach dawnego młyna. Na lewym brzegu ładne miejsce na biwak, użytkowane przez Przedsiębiorstwo Turystyczne "KAJAKIEM.PL", oraz mogiłka. W odległym o około 1 km Wymysłowie sezonowy bar nad Zalewem Bolmińskim; z szosy biegnącej między Wymysłowem i Bolminem jeżdżą busy do Chęcin.
3,1
Chojny, za mostem dość silne bystrze przy ruinach młyna - spłynąć lub spławić kajaki. Odtąd rzeka płynie wśród łąk.
0,9
Żerniki, kładka metalowa i bród, w oddali widać zamek w Chęcinach.
0,0 »
połączenie Białej Nidy z Czarną Nidą, które odtąd prowadzą dalej wody do Wisły jako Nida.

Opisu szlaku dokonano na podstawie spływu odbytego w lipcu 2007.
Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; J. Kramek, Nidą do Wisły, w: Gościniec z 1981 r.; Słownik geograficzno - krajoznawczy Polski, wyd. PWN, Warszawa 2000; Mapa Topograficzna Polski wyd. Zarządu Topograficznego Sztabu Gen. WP skala 1:200 000; Ponidzie mapa turystyczna wyd. Compass, Kraków 2006, skala 1:75 000.