Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Wieprz

Wieprz - opis orientacyjny

Położenie: Roztocze, Wyżyna Lubelska, prawy dopływ Wisły
Odcinek dostępny dla kajaka: Krasnobród - Dęblin (292 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Krasnobród - Tarnogóra (Krasnobród - Zwierzyniec sierpień 1997, Obrocz - Tarnogóra maj 2005)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5
Trudność: do zalewu w Nieliszu ZWC, poniżej ZWB Uciążliwość: do Nielisza u3, niżej aż do Tarnogóry brak uciążliwych przeszkód
Malowniczość: **
Krótka charakterystyka szlaku: rzeka nizinna o urozmaiconym biegu, początkowo uregulowana, od wsi Bondyrz zaczyna się bardziej malowniczy odcinek, z tym, że na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego spływ jest obecnie zabroniony, bez przeszkód prawnych można płynąć od Obroczy, aż do zalewu w Nieliszu dużo przeszkód w postaci zwalonych drzew, kilka zakładów wodnych, jazów i progów, za zalewem w Nieliszu Wieprz szalenie meandruje w szerokiej do kilku kilometrów łąkowej dolinie, ale przeszkód w korycie w zasadzie nie ma

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

292,0
Krasnobród, dwór Leszczyńskich i barokowy zespół klasztorny, w rzece poniżej zastawka, jaz, niskie kładki i zatory z gałęzi
285,7
Bondyrz, przenoska, dalej próg, w kolejnej osadzie Guciów zagroda etnograficzna
275,0
Obrocz, most
270,3
Rudka, przenoska przy elektrowni, na brzegach Zwierzyniec - muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, barokowy kościół na wodzie, zabytkowy browar z 1806 r. produkujący piwo Zwierzyniec sprzedawane w charakterystycznych butelkach
265,5
Turzyniec, jaz
264,0
Żurawnica, spływalny próg, dalej kolejne trzy
258,0
Szczebrzeszyn, młyn, przy nim próg, spływalny po rozpoznaniu z brzegu, lądować w tym celu na prawym brzegu po ujrzeniu piętrowej kamienicy z czerwonej cegły na lewym brzegu, naprzeciw młyna drewniany pomnik świerszcza, w mieście synagoga i zabytkowe kościoły
255,0
Klemensów, jaz przy cukrowni
252
Michałów, elektrownia wodna, przed nią uroczy leśny odcinek, za Deszkowicami zaczyna się sztuczne jezioro zaporowe
243,0
Nielisz, zapora wodna, przenoska od schodów na prawym brzegu
225,0
Tarnogóra, pałac na lewym brzegu, dalej jaz, elektrownia i most

Literatura: N. Bondyr, Roztoczańskie szlaki wodne, Chełm 1992; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak.