Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Węgorapa

Węgorapa - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: nieduża rzeka, odwadniająca Krainę Wielkich Jezior Mazurskich w kierunku północnym; w Polsce 44 km, na dalszym odcinku płynie przez Rosję, tj. teren obwodu kaliningradzkiego; na terenie Rosji zwana Angrapą; niemal nie uczęszczana przez kajakarzy; trasa o zróżnicowanym charakterze, w Węgorzewie skanalizowana, dalej płynąca spokojnie przez łąki, wreszcie tworząca przełom zwany Jarem Węgorapy, który kończy się rozlewiskami przed elektrownią wodną w Ołowniku; za Ołownikiem możliwość spływania Węgorapą uzależniona jest od stanu wody i tego, czy pracuje elektrownia; oprócz stałych przenoszeń przeszkodami w spływaniu są zwalone drzewa w przełomie, a także mielizny, które występują przy niskim stanie wody i zmuszają czasem nawet do holowania kajaka.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, łączy się z Wystruciem tworząc Pregołę.
Odcinek dostępny dla kajaka: w Polsce jez. Mamry - Mieduniszki (40 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): jez. Mamry - Ołownik (lipiec 2015)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: do Wężówka ZWA, niżej ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

140,0 »
wypływ Węgorapy z jeziora Mamry na 112,7 km szlaku Wielkich Jezior Mazurskich; rzeka jest tu skanalizowana i głęboka, umożliwiająca ruch statków do przystani w Węgorzewie
139,0
rozwidlenie, płynąć w prawo
138,0
rozwidlenie, z prawej przystań statków, port jachtowy i jazy, za którymi nad rzeką miasto Węgorzewo; płynąć w lewo; tu kończy się szlak żeglugowy
137,6
kolejne rozwidlenie: z lewej dochodzi odnoga która odgałęziła się na 139 kilometrze; płynąć w prawo tzw. Kanałem Młyńskim
137,3
most drogowy w Węgorzewie, za nim most kolejowy; między mostami dobre miejsce na postój celem odwiedzenia miasta; w Węgorzewie można zobaczyć zabytkowy kościół, dwór i niezbyt interesujący po licznych przebudowach d. zamek krzyżacki
136,5
Węgorzewo, most drogowy, przy nim sklep spożywczy, tuż za mostem jazy ujęcia wody do stawów hodowlanych; lądować przed mostem z prawej strony i przenosić kajaki 100 m przez drogę i teren hodowli ryb (trzeba poprosić o otwarcie bramy); spuszczanie kajaków stromo po skarpie; wody mało, kamieniste mielizny aż do połączenia z rzeką
136,1
połączenie z dawnym korytem Węgorapy (p); wkrótce most drogowy; głęboka nawet do 2 m rzeka płynie spokojnie wśród łąk i trzcin; dni piaszczyste, woda bardzo czysta; co pewien czas niezłe piaszczyste dojścia do wody, użytkowane z reguły przez krowy jako wodopój; po 1,5 km jaz, zależnie od stanu wody albo można przepłynąć, albo może też być tu przenoska
132,2
most między Maćkami (p) i Prynowem (l)
130,0
Stulichy, wieś z p.
127,2
Jakunowo, most
123,7
Wężówko, most; już około 1 km wcześniej rzeka zaczyna nabierać spadku i staje się dość płytka; na brzegach dość obfite zadrzewienie; zaczyna się Jar Węgorapy; liczne kamieniste przemiały i mielizny przy niskiej wodzie zmuszają nawet do holowania kajaków, jest też kilka zwalonych drzew zmuszających do przeciągania lub przepychania kajaka; po około 6 km rzeka wypływa z lasu, staje się szersza, nurt zanika, zaczyna się jezioro zaporowe
16,2
Ołownik, elektrownia wodna; lądować na prawym brzegu w miejscu poboru wody, stąd przenoska szosą 150 m poniżej elektrowni, wodować przed mostem z łąki gminnej, na której można ewentualnie zabiwakować; dalszy spływ możliwy tylko przy podwyższonej wodzie, w okresie niżówki uzależniony jest od tego, czy pracuje elektrownia

Literatura: drukowanego opisu szlaku brak
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak