Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Tążyna

Tążyna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielka rzeczka, nie zawsze posiada dość wody, by dało się nią popłynąć (bywają lata, że całkiem wysycha); dobra woda do pokonania Tążyny jest z reguły podczas roztopów lub bezpośrednio po nich; w górnym biegu płynie przez łąki i pola, jest uregulowana i mało ciekawa; w dolnym, opisanym odcinku płynie przez lasy Puszczy Bydgoskiej, bardzo silnie meandrując; wiele zwałek na trasie; najlepiej pokonywać ją krótkimi jedynkami górskimi w małej grupie sprawnych kajakarzy; woda niezbyt czysta; ciekawostką jest to, że przez 100 lat stanowiła granicę państwową między Prusami (później Niemcami) i Rosją (czyli granicę między zaborem pruskim i rosyjskim); planując spływ Tążyną należy mieć na uwadze to, że płynie ona obrzeżami toruńskiego poligonu artyleryjskiego i zapoznać się z aktualnymi zasadami udostępniania jego terenu dla aktywności cywilnej (np. daty zamykania drogi nr 250 są ogłaszane w Internecie).

Położenie: Równina Inowrocławska, Kotlina Toruńska, dopływ Wisły.
Odcinek dostępny dla kajaka: Przybranowo - ujście (25,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Podgaj - ujście (marzec – kwiecień 2021)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1,5 (8 - 9 godzin)
Trudność: ZWB (ZWC)
Uciążliwość: u 4 - 5
Malowniczość: ** (***)

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

23,0
most na polnej drodze między Podgajem i Goszczewem a Grabiem; niedaleko skraj lasu; początkowo rzeka o szerokości 4 - 5 m płynie przez łąki, wkrótce wpływa w las
18,3
Chrusty (p), bród
17,6
Maciejewo, polana (p), był tu młyn
16,5
Białe Góry, polana (p) w pobliżu Starego Rożna
15,4
most drogi 250, okresowo zamykanej w czasie manewrów wojskowych na poligonie
14,4
na brzegu pozostałości mostu; była tu dawniej osada Pieczenia
10,6
mostek murowany, kilkaset metrów w p. leśniczówka Pieczenia; po ok. 2 km na brzegu betonowe pozostałości basenu kąpieliska
7,1
Białe Błota, sklepiony przepust pod linią kolejową, za nim most, pod nim płytkie bystrze; las się skończył, ale zadrzewienie przybrzeżne jest obfite; rzeczka płynie wśród lasków, pól i rzadkich zabudowań wiejskich
3,8
most autostrady A1, 200 m dalej most drogi 91
3,4
Otłoczyn Kuta, mostek, z p. ceglany budynek d. młyna; w korycie zdewastowany próg; krótka przenoska dookoła młyna prawym brzegiem za zgodą właściciela obejścia; odtąd do ujścia rzeczka płynie w głębokim korycie, w nurcie wciąż przeszkody, na brzegach pola
1,8
Otłoczyn (l), Wołuszewo (p), most drogowy
0,0 »
ujście Tążyny do Wisły w jej 718 kilometrze; można dojechać do tego miejsca z prawej strony, przejeżdżając przez wał powodziowy od strony Słońska Dolnego; dobre miejsce na biwak

Literatura: opisu szlaku kajakowego brak
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak