Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Supraśl

Supraśl - opis orientacyjny

Położenie: Podlasie, Puszcza Knyszyńska, prawy dopływ Narwi
Odcinek dostępny dla kajaka: Gródek - Złotoria ( km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Piłatowszczyzna - Złotoria (lipiec 2005)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: U3
Malowniczość: **

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka nizinna o dość dużej ilości sztucznych przeszkód, które stanowią o jej uciążliwości, w górnym biegu do ujścia Słoi dość wąska (2 - 5 m) i zarośnięta trzcinami i roślinnością wodną, w pobliżu przez cały czas lasy, od których rzekę odgradza pas łąk, woda bardzo czysta, w okolicy liczne rezerwaty przyrody, we wsiach zabytkowe drewniane budownictwo; spływ Supraślą warto połączyć ze zwiedzeniem tzw. Szlaku Tatarskiego (Bohoniki, Krynki, Kruszyniany)

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

88
Gródek, most drogowy, we wsi brak ładnego miejsca na biwak
85,4
most na drodze Białystok - Bobrowniki, można tu zacząć spływ, ale biwakować trudno (hałas!)
82
Piłatowszczyzna, most drogowy, poniżej ładne miejsce na biwak i rozpoczęcie spływu, 3 kolejne niskie progi zmuszają do wysiadania z kajaka i spuszczania go
79,4
Słuczanka, most drogowy i zniszczony kolejowy, niżej jaz i próg - spuszczanie kajaka
74
Waliły, niski próg
68,8
Radulin, most; przed wsią zwalony mostek drewniany, przez który trzeba przeciągnąć kajak wierzchem, w rejonie wsi rzeka gwałtownie meandruje
67,7
most między Załukami a Podzałukami, w Załukach sklep; za wsiami na prawym brzegu możliwość biwakowania przy młodniku na łące koło dębu
63,6
Nowosiółki, most
62,6
ujście rzeki Słoi, Supraśl wyraźnie poszerza się, z prawej wyznaczony biwak Kondycja
59,6
Borki, jaz, spławianie kajaków lub ich przeciąganie ponad zastawami
53,4
ujście rzeki Sokołdy, dalej rezerwat "Przełom Supraśli"
48,5
ujście rzeczki Płoski, z prawej przy budynkach Krzemiennego możliwy biwak, z lewej wieś Cieliczanka
45,4
rozwidlenie rzeki, płynąć w prawo spławiając kajaki przez jaz, przy jazie możliwy biwak
40,7
Supraśl, przenoska przez jaz 10 m., w miasteczku warto zwiedzić obronną cerkiew z XVI w. w odbudowie, otaczający ją zespół klasztorny z muzeum, pałac Buchholtzów i dworek Zachertów - siedzibę zarządu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
39,7
Supraśl, most drogowy, po około 1 km możliwy biwak na lewym brzegu
34,2
Pólko, gajówka, pole biwakowe z wiatami na skraju lasu
26,5
Nowodworce, most, przed nim może być spiętrzenie wody zależnie od pory roku
23,4
Wasilków, most, obok sklep, dalej zapora wodna i przenoska 30 m prawą stroną
20,6
most kolejowy
18,8
Sielachowce, most drogowy, przed nim ładna plaża, ale obozowisko niezbyt dogodne z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego, lepsze jest za dwa kilometry na końcu wsi Osowicze przy kładce lub po dalszych dwu kilometrach na początku wsi Leńce po lewej stronie przed budynkiem dawnego młyna; w odległości kilku kilometrów z lewej centrum Białegostoku; dalej z lewej mijamy jaz płynąc na wprost
11
Dobrzyniewo Fabryczne, most i jaz, przenoska prawą stroną
7,6
Fasty, mosty drogowy i kolejowy, przed nimi ujście rzeki Białej z lewej strony
4,7
Dzikie, dwa nieznaczne bystrza, rozwaliska dawnego młyna, z lewej w odległości 4 km zabytkowe miasteczko Choroszcz z pałacem Branickich mieszczącym muzeum wnętrz
0,0 »
ujście Supraśli do Narwi, na wprost wieś Złotoria

Literatura: M. Śleszyński i in., Polska północno - wschodnia, przewodnik kajakowy, Białystok 2000; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak