Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Sapina

Sapina - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: boczny szlak Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, składa się z kilku jezior połączonych różnego rodzaju rzekami, które można pokonywać w dowolnym kierunku, również pod prąd, od jego końca możliwe przedłużenie wędrówki na wiele sposobów, zwłaszcza Węgorapą w stronę granicy albo przez jeziora Mamry i Śniardwy do Piszu i Pisy.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, uchodzi do jeziora Mamry w systemie Wielkich Jezior Mazurskich.
Odcinek dostępny dla kajaka: Kruklin - jezioro Mamry (38,5 km).
Odcinek przepłynięty (data spływu): Kruklin - jezioro Mamry (lipiec 1998).

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż, przeszkody i ciekawostki:

38,5
Kruklin nad jez. Kruklin, w pobliżu przesmyk na jez. Kożuchy - rezerwat przyrody
33,5
wypływ z jeziora, przenoska przez groblę; dalej przy ruinach mostu kolejowego kamienie
30,0
Kruklanki, most
29,0
jez. Gołdopiwo
22,0
Przerwanki, śluza, za nią jez. Wilkus
17,0
wypływ z jez. Wilkus
13,0
wypływ z jez. Pozezdrze
7,0
jez. Stręgiel
4,5
Ogonki, przesmyk na jez. Święcajty
0,0 »
Półwysep Kal, przesmyk na jezioro Mamry, stąd 5 km do wypływu Węgorapy lub około 2 km do Kurki na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; M. Śleszyński, Polska północno-wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak