Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Ruziec

Ruziec - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka płynąca głęboką doliną przez pagórkowaty teren Pojezierza Dobrzyńskiego, w okolicach Zbójna tworzący charakterystyczny krajobraz drumlinowy, na który składają się liczne owalne, wydłużone, równoległe do siebie wzgórza pochodzenia polodowcowego. W pobliżu rzeki z reguły tereny rolnicze o rzadkiej zabudowie. Woda czysta. Rzeka na pewnych odcinkach uregulowana i wyprostowana, na innych zachowała naturalny, meandrujący charakter. Przeszkodami na trasie oprócz pozostałości po młynach wodnych są niskie kładki i zwalone drzewa. Przy niskim stanie wody przeszkodę stanowią rośliny zarastające koryto rzeki i mielizny.

Położenie: Pojezierze Dobrzyńskie, dopływ Drwęcy
Odcinek dostępny dla kajaka: jezioro Żalskie – Ruziec (46 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Chrostkowo - Ruziec (Chrostkowo - Wojnowo kwiecień 2015, Wojnowo - Ruziec marzec 2013)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 dni
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U 3 (U 4)
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

29,0
dwururowy przepust pod drogą z Chrostkowa w kierunku na Obory; powyżej niego szerokość rzeki około 2 m, poniżej szerzej, choć kajakiem dwuosobowym trudno zawrócić; w bezpośrednim pobliżu rzeki lasy olchowe, na zboczach doliny pola lub laski sosnowe; metalowa kładka; nieliczne zwalone pnie w nurcie i nisko zwisające gałęzie
26,5
Nietrzeba, przepust rurowy pod drogą, można przepłynąć; z prawej drewniany młyn; będzie tu przywrócone spiętrzenie i zapewne powstanie elektrownia, gdyż przed przepustem wykopywany jest staw; wkrótce niski mostek drewniany
23,7
Głęboczek (p), spływalny przepust rurami pod drogą, przed nim na brzegu opadające od zabudowań wsi do wody śmieciowisko
22,8
Głęboczek, rozwalisko po dawnym młynie, kombinacja dwóch progów: pierwszy pochyły, tuż za nim pionowy; przenoska kajaków 30 m; miejsce spływalne tylko dla wprawnego kajakarza płynącego górską jedynką; odtąd aż do Kiełbzaka znacząco więcej przeszkód w postaci zwałek i tamy bobrowej (U 4) w ładnym leśnym otoczeniu
21,2
ujście rzeczki Wilenicy (l)
20,4
Kiełbzak, most, pod nim niebezpieczny próg wpierw pochyły, na końcówce woda pionowo spada pomiędzy drewniane pale; przenoska prawym brzegiem 30 m przy ruinach dawnej elektrowni; odtąd aż do jeziora uregulowany, prosty odcinek
19,5
jezioro Ruduskie
17,9
Wojnowo, most na drodze prowadzącej ze Zbójna poniżej jeziora Ruduskiego, pod nim nieznaczne bystrze; rzeka ma szerokość 4 - 5 metrów z reguły uregulowana
15,8
Ruże, most, z prawej wieża kościoła
14,8
Imbirkowo, betonowy dwuarkadkowy mostek, pod nim i tuż za nim czterostopniowy próg o wysokości ok. 2 m, krótka przenoska prawą stroną; próg ten można spłynąć krótką polietylenową jedynką prawą arkadą mostku; tuż za progiem betonowy most drogowy; w pewnej odległości od mostu z l. murowany budynek d. młyna
10,1
Sitno (l), most drogowy
5,9
Sokołowskie Rumunki, most; rzeka zaczyna meandrować, robi się ciekawsza, niesie bardziej bystro, na brzegach pojawia się las a w korycie zwalone drzewa
2,4
Zaręba, pozostałości dawnego spiętrzenia, bystrze o przebiegu zbliżonym do litery S; zaraz za nim most drogowy, pod nim i za nim kolejne, delikatniejsze już bystrza
2,0
Wygoda, most drogowy w pobliżu Golubia Dobrzynia
1,2
Ruziec, most drogowy, za nim z p. dogodne miejsce do zakończenia spływu
0,0 »
ujście Ruźca do Drwęcy  

Literatura: drukowanego opisu szlaku kajakowego brak; w Internecie opis na stronie www.kajak.org.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak