Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Rurzyca

Rurzyca - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: krótka, ale bardzo malownicza i urozmaicona puszczańska rzeczka; w górnym biegu cykl jezior połączonych krótkimi strugami; dolny tworzą zarówno spokojne odcinki wśród mokradeł i lasu, jak i odcinki bardziej bystre, zarazem płytsze, przy niższych stanach wody mogące wymagać nawet holowania kajaka; mogą wystąpić zwalone drzewa, ale najpoważniejsze przeszkody to dwie przenoski w Krępsku, tuż przed ujściem do Gwdy.

Położenie: Pojezierze Południowopomorskie, Równina Piławska, Bory Krajeńskie, dopływ Gwdy.
Odcinek dostępny dla kajaka: jez. Krępsko Małe - Krępsko (25 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): jez. Krępsko Małe – Krępsko (lipiec 1991, październik 2017)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1 - 2
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

25,0
jezioro Krępsko Małe; przy jego północnym krańcu rezerwat przyrody „Diabli Skok”, w nim źródła rzeki Rurzycy; aby dotrzeć na to jezioro, trzeba popłynąć na nie pod prąd od Trzebieszek, gdzie jest najdogodniejsze miejsce na rozpoczęcie spływu Rurzycą
24,2
wypływ strugi z jeziora
23,3
jez. Krępsko Długie
20,7
jezioro przechodzi w rzekę
20,2
Trzebieszki, kładka, przy niej dogodne miejsce na wodowanie kajaków; stąd należy zaczynać spływ; rzeczka zwęża się do 1,5 metra, prąd dość bystry; pod mostem drogowym płytkie kamieniste bystrze
19,7
jez. Trzebieszki
18,3
wypływ z jeziora, mostek, z l. leśniczówka
17,8
jez. Krępsko Górne
14,9
wypływ rzeczki z jeziora, mostek
14,6
jez. Krępsko Średnie; po półtora kilometrze z l. tzw. Papieżówka, dawne pole biwakowe; biwakował tu Karol Wojtyła podczas swego ostatniego spływu kajakowego; stąd w 1978 roku wyjechał na konklawe do Rzymu; wśród sosen krąg na pamiątkę tego wydarzenia; pod koniec jeziora z p. pole biwakowe
12,0
wypływ rzeczki, most, z l. leśniczówka Wrzosy
10,4
jez. Dębno (Dąb)
9,3
koniec jeziora; rzeczka dość głęboka, spokojnie płynąca
5,0
wysoki arkadowy most nieczynnej linii kolejowej, za nim bystrze między przyczółkami dawnego mostu, następnie wysoki i szeroki przepust pod nasypem linii kolejowej; w l. stacja kolejowa Płytnica
3,6
rzeka zwęża się i przyspiesza; nurt szybszy; w miejscach gdzie Rurzyca się rozszerza, trzeba uważać, by nie utknąć na płyciźnie; przed Krępskiem z l. miejsce na postój
1,0
Krępsko, pstrągarnia z p., przenoska lewą stroną 30 m wzdłuż ogrodzenia; niewygodne wodowanie ze stromego, pokrytego gruzem brzegu
0,4
Krępsko, d. młyn; przenoska lewą stroną; można tu wygodnie zakończyć spływ
0,0
ujscie Rurzycy do Gwdy w jej 42 kilometrze

Literatura: Marek Sperski, Zygmunt Wrześniowski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część południowa i zachodnia, Warszawa 1974
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu