Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Ruda

Ruda - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: boczny szlak od Drwęcy, dający możliwość podpłynięcia pod prąd w stronę Iławy, odcinek rzeczny łąkowy, regulowany, powyżej jez. Radomno istnieje struga w stronę jez. Łąckiego, ale niesie bardzo mało wody i jest zawalona drzewami.

Położenie: dopływ Drwęcy, Pojezierze Iławskie
Odcinek dostępny dla kajaka: jez. Radomno -ujście do Drwęcy w osadzie Ruda (9 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): jez. Radomno - Ruda (lipiec 1999)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

9,0
jez. Radomno, przy drodze z Iławy do Nowego Miasta Lubawskiego; we wsi Radomno wypływ z jeziora, zarośnięty trzcinami, konieczna przenoska 200 m., po kilkuset metrach zastawka - kolejna przenoska, odtąd już w zasadzie bez przeszkód
0,0 »
Ruda, ujście do Drwęcy

Literatura: E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze, Warszawa 1974
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak