Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Pokrzywna

Pokrzywna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: bardzo malownicza, czysta rzeczka, używana jako początkowy odcinek spływu szlakiem Wieprzy; z istnienia lasu na brzegach wynikają zarówno jej malowniczość jak i trudność oraz uciążliwość, przeszkody bowiem to głównie zwalone drzewa, z których kilka wymaga obnoski brzegiem; występują kamieniste przemiały i bystrza.

Położenie: Pomorze Zachodnie, Wysoczyzna Polanowska, dopływ Wieprzy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Trzebielino - ujście (11,6 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Glewnik - ujście (sierpień 2009)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1 (około 3 godziny)
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

7,5
Glewnik, most drogowy na utwardzonej drodze; wodowanie dogodne; możliwość biwakowania na łące, łatwy odcinek leśny
4,4
Bąkowo, most drogowy; odtąd spadek większy, bystrza i przemiały, częstsze zwalone drzewa
1,6
ujście strugi Ślizień z lewej strony
0,0 »
ujście Pokrzywnej do Wieprzy

Literatura: Zygmunt Wrześniowski, Marek Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego Część północna i wschodnia, Warszawa 1971
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak