Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Skarlanka i Brodnicka Struga

Skarlanka i Brodnicka Struga - opisy orientacyjne

Informacje ogólne: Pojezierze Brodnickie jest jednym z najpiękniejszych pojeziernych terenów w Polsce, bogate przyrodniczo otoczenie, głównie leśne i czysta woda są jego największymi atutami; zarazem jest dobrze zagospodarowane turystycznie, obfituje w pola namiotowe i ośrodki wczasowe, i bywa tu naprawdę tłoczno, zwłaszcza w okresach wakacyjnych.

Położenie: Pojezierze Brodnickie, dorzecze Drwęcy
Odcinek dostępny dla kajaka: jeziora Pojezierza tworzą dwa główne ciągi, związane z rzeczkami Skarlanką i Brodnicką Strugą, od których można wykonać szereg bocznych wycieczek, z czego dwie trasy biegnące w bok od Skarlanki (na jez. Głowińskie i na jez. Ciche) mają większe znaczenie, gdyż umożliwiają połączenie dwóch głównych cieków w pętlę, tworzącą tzw. Kółko Brodnickie; całorocznie dostępne są odcinek Skarlanki od jez. Partęczyny Wielkie do Tamy Brodzkiej i łącząca się z nim odnoga na jez. Zbiczno i Ciche; pozostałe odcinki dostępne w zasadzie tylko wiosną przy wyższym od przeciętnego stanie wody; niewielki nurt cieków wodnych umożliwia bezproblemowe pokonywanie ich pod prąd.
Odcinek przepłynięty (data spływu): w zasadzie wszystkie dostępne i łączące się ze sobą strugi i jeziora (w latach 1983, 1984, 1993, 2004, 2016)

Szlak kajakowy - rzeka Skarlanka

Odcinek przepłynięty i dostępny: Skarlin - Tama Brodzka (27,4 km)
Ilość dni płynięcia: 2 - 3
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3 - u 2
Malowniczość: ***

Krótka charakterystyka szlaku: do jez. Partęczyny trasa uciążliwa, przenoski, mielizny i zwalone drzewa, niżej jedynymi dwoma przeszkodami są zapora wodna w Gaju Grzmięcej i jaz w Tamie Brodzkiej; wraz z odnogą w stronę jez. Cichego jeden z najładniejszych zakątków tej części Polski

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

27,4
Skarlin nad jez. Skarlińskim
25,0
wypływ rzeczki z jeziora, przenoska
23,9
Biedaszek, młyn, przed nim zamulony staw, przenoska, lepiej przenosić się również dookoła stawu!; za przenoską może występować niemal całkowity brak wody w korycie
19,0
jez. Partęczyny Wielkie
18,2
z prawej strony do jez. Partęczyny Wlk. uchodzi struga na jez. Łąkorz o długości 1 km, na niej klika drzew stanowiących dość uciążliwe przeszkody; dawniej można było z jez. Łąkorz przez zarastające jez. Pawłówko przedostać się do jez. Głowińskiego (razem 5,5 km), a z niego 1 km przetransportować kajaki nad jez. Mieliwo do leśniczówki Rosochy, na początek szlaku Brodnickiej Strugi, obecnie jednak jest to możliwe jedynie przy ponadprzeciętnych stanach wody
16,9
z prawej do jez. Partęczyny Wlk. uchodzi licząca 400 metrów struga z jez. Partęczyny Małe
14,4
most, przesmyk na jez. Dębno
13,0
jez. Robotno
11,9
mostek, przesmyk na jez. Kurzyny; jezioro to niezauważalnie przechodzi w szeroką tu, bo podpiętrzoną, rzekę Skarlankę; na niej mostek, potem w lewo odchodzi kanalik na jez. Strzemiuszczek
7,9
Gaj Grzmięca, zapora wodna, przenoska ok. 50 m prawą stroną obok przepławki dla ryb, za mostem jez. Strażym; na prawo pole biwakowe; na północny-zachód prowadzi struga przez jez. Zbiczno do jez. Cichego (do jego końca 8 km), z którego można 1 km przetransportować kajaki nad jez. Mieliwo na początek szlaku Brodnickiej Strugi
7,0
wypływ Skarlanki z jez. Strażym
5,1
mostek
4,7
jez. Bachotek, na jego wschodnim brzegu Stanica Wodna PTTK Bachotek im. Marii Okołów Podhorskiej
0,2
Tama Brodzka, jaz przed mostami drogowym i kolejowym
0,0 »
ujście do Drwęcy

Szlak kajakowy - rzeka Brodnicka Struga

Odcinek przepłynięty i dostępny: Rosochy - Brodnica (19,4 km)
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Krótka charakterystyka szlaku: trasa dostępna jedynie przy wyższym stanie wody, przy niskim połączenia miedzy jeziorami mogą być niemożliwe do pokonania

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

19,4
leśniczówka Rosochy nad. Jez. Mieliwo, można tu dotrzeć również przenosząc kajak z końca jez. Cichego lub jez. Głowińskiego, o czym wyżej
16,4
wypływ z jeziora
15,8
jez. Sosno
12,1
wypływ z jeziora, zastawka
11,3
jez. Łąki
10,5
wypływ z jeziora, zastawka
9,5
jez. Wysokie Brodno
7,0
Lisa Młyn, jaz
6,1
jez. Niskie Brodno
1,7
wypływ z jeziora, jaz
0,0 »
Brodnica, ujście do Drwęcy

Literatura: M. Lityński, J. Goleń, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Warszawa 2000; E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze, Warszawa 1974; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Klub Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie