Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Pieliska

Pieliska - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: malownicza niewielka rzeczka płynąca przez lasy, często uczęszczana przez kajakarzy od młyna w Kornem; powyżej to szlak dla hobbystów, znacznie bardziej uciążliwy, a jego dostępność zależy od stanu wody; z reguły łączona z Graniczną i Trzebiochą, od Kornego do Loryńca tworzy wtedy trasę urozmaiconego kilkugodzinnego spływu; na różnych odcinkach ma różne nazwy: Borowa, Pilica, Pieliska.

Położenie: Pojezierze Kaszubskie, dopływ Wdy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Sumin - Lubiana (16,6 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Glinki - Lubiana (czerwiec 2020)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWB
Uciążliwość: do Kornego u 4, niżej u 1
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

11,5
Glinki, północny kraniec jez. Borowego, dojazd do wody leśną drogą obok domków letniskowych; dojście do wody dogodne, brak możliwości biwakowania w tym miejscu; na pokonanie odcinka stąd do Kornego należy przeznaczyć co najmniej półtorej godziny
10,2
wypływ rz. Czysta Woda z jeziora, wkrótce rurowy przepust zastawiony kratą, krótka przenoska z p.; uwaga na druty pastuchów elektrycznych pod napięciem!; obok zabudowań z l. kolejny rurowy przepust, spływalny
9,4
z p. dopływa rz. Borowa; w tym miejscu nie wygląda na dostępną dla kajaka; jej górny bieg od Sumina jest dostępny tylko przy wysokich stanach wody; za połączeniem obu rzeczek zarwany przepust rurowy, konieczna przenoska z wyciąganiem kajak na dość wysoka skarpę;
do Kornego jeszcze dwa kolejne przepusty rurowe pod drogami, oba przepływalne; utrudnienie stanowią ponadto mielizny i gałęzie krzaków, zwieszające się nisko nad wodą
6,8
Korne, młyn, przenoska l. stroną 60 m przez teren wypożyczalni kajaków; można biwakować po uzgodnieniu z właścicielem; dalej rzeczka niewielka, ale głębokość wystarczająca
6,3
ujście Dłużnicy (l), można podpłynąć nią na malownicze jeziora Wielkie Długie i Małe Długie; mostek
5,7
Nowa Karczma, most drogowy; odtąd rzeczka nosi nazwę Pilicy; zniszczona zastawka wśród lasu nie sprawia żadnej trudności
3,4
most kolejowy
1,2
Lubiana (l), most drogowy; rzeczka nosi tu nazwę Pieliski
0,0 »
ujście Pieliski do Granicznej, tj. środkowego biegu rzeki Trzebiochy w jej 10,3 kilometrze

Literatura: Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część północna i wschodnia, Warszawa 1971; F. Ziętek, Wda i dopływy, Przewodnik kajakowy, Warszawa 1969
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak