Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Osa

Osa - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: nieuczęszczana przez kajakarzy rzeka płynąca przez tereny w większość pozbawione większych kompleksów leśnych, z uwagi na obfite zadrzewienie w bezpośrednim pobliżu sprawiająca miejscami wrażenie rzeki dzikiej i puszczańskiej; nie nadaje się dla osób rekreacyjnie traktujących kajakarstwo, bo przeszkód jest wiele; poniżej ujścia Lutryny przez kilka kilometrów bardzo brudna; od Słupskiego Młyna do ujścia Gardęgi rezerwat przyrody "Dolina Osy"

Położenie: Pojezierze Ilawskie, dopływ Wisły
Odcinek dostępny dla kajaka: jezioro Szymbarskie - Zakurzewo (112 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Osówko - Zakurzewo (Osówko - Słupski Młyn sierpień 1999, Słupski Młyn - Zakurzewo sierpień 1998)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWC - ZWB
Uciążliwość: u 4-5
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

66,5
Osówko, most drogowy; wikliny przerastające rzekę i zawały
63,5
most między Suminem a Partęczynami
60,0
jez. Płowęż
58,5
wypływ z jez. Płowęż, woda brudna
57,0
Płowężek, most; bystrza i przemiały
51,5
Buk, ceglany most kolejowy
50,0
Karolewo, most drogowy; dziki, pierwotny w charakterze odcinek, z licznymi zawałami
45,0
Mędrzyce, rozmyty jaz młyński; w korycie wikliny
41,5
ujście Lutryny, prowadzącej ścieki z Jabłonowa Pomorskiego
33,5
Słupski Młyn, most
32,0
Słupski Młyn, przenoska; aż do Rogóźna piękne lasy na brzegach i dużo przeszkód
20,0 »
Rogóźno Zamek, most, ujście Gardęgi, na wzgórzu ruiny zamku krzyżackiego
16,5
Dąbrówka Królewska, most
11,0
Owczarki, młyn, w lewo odchodzi kanał Trynka, zbudowany przez Krzyżaków, doprowadzający wodę do Grudziądza, w obrębie miasta zabudowany; przenosić kajaki na rzekę w prawo; aż do ujścia Osa jest uregulowana, na trasie sześć sztucznych progów, spływalnych
5,0
Świerkocin, most
0,7
Zakurzewo, most
0,0 »
Ujście Osy do Wisły

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak