Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Narewka

Narewka - opis orientacyjny

Położenie: Puszcza Białowieska, lewy dopływ Narwi
Odcinek dostępny dla kajaka: Białowieża - Gródek (34 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Gruszki - Gródek (lipiec 2000)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U2
Malowniczość: **

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka nizinna, na pewnych odcinkach uregulowana, płynie przez teren Puszczy Białowieskiej, zwarty kompleks leśny towarzyszy jej na całym odcinku z lewej strony, co nie oznacza, ze rzeka płynie przez las, z reguły otaczają ją łąki; powyżej Gruszek obowiązuje zakaz pływania wprowadzony przez dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego; rzeka jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia spływu Narwią, I etap można zakończyć w Rybakach nad Narwią

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

21,5
Gruszki, most drogowy, możliwy biwak
17,5
Narewka, most, pod nim jaz
00 »
ujście Narewki do Narwi

Literatura: Szlak wodny Narew, mapa turystyczna, Warszawa 1986; M. Śleszyński i in., Polska północno-wschodnia, przewodnik kajakowy, Białystok 2000; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak