Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Marycha

Marycha - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: Rzeka dostępna dla turystyki kajakowej poniżej rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha". Od tego miejsca ma dwa różne oblicza. Do Pomorza często zarośnięta trzciną i strzałką wodną, przez przerastającą ją roślinność wodną trzeba się często przedzierać, co stanowi o jej uciążliwości. Od Pomorza z reguły na brzegach lasy, otoczenie bardzo malownicze a trasa nieuciążliwa. Zbliżona jest na tym odcinku do pobliskiej Czarnej Hańczy. Stanowi granicę pomiędzy Polską i Litwą, ale żadne zezwolenia na pływanie odcinkiem granicznym nie są potrzebne (jest to wewnętrzna granica Unii Europejskiej). Trzeba zachować uwagę jedynie pod koniec trasy, aby nie przepłynąć wsi Stanowisko, gdyż dalej rzeka wpływa na teren Białorusi. Woda czysta. Przeciętny przepływ w Zelwie 2,06 m3/s. Uwaga! Opisywane w dawnym przewodniku i czasem oznaczane na mapach jako szlak kajakowy połączenie pomiędzy szlakiem Marychy a Czarną Hańczą, prowadzące rzeczką Wierśnianką, jest nieprzepływalne!

Położenie: Pojezierze Suwalskie, dopływ Czarnej Hańczy
Odcinek dostępny dla kajaka: Michnowce – Stanowisko (43 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): jez. Sejny – Stanowisko (sierpień 2013)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: do Pomorza u 3, poniżej u 1
Malowniczość: do Pomorza *, dalej ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

56,0
wypływ Marychy z jeziora Sejny; wodować można się przy pomostach wśród szuwarów na jeziorze powyżej mostu ale dogodniej jest zwodować się z plaży, do której dojechać należy kilkaset metrów drogą bitą prowadzącą od mostu na drodze asfaltowej równolegle do jeziora jego wschodnim brzegiem; przy wypływie rzeki most, za nim kilkunastocentymetrowy próg betonowy; sprowadzić kajaki przy brzegu bądź spłynąć
54,5
Sejny, most, pod nim kamienie; przed mostem z prawej parking z punktem informacji turystycznej przy widocznym z Marychy zespole klasztornym dominikanów, ale wyjście na brzeg nie jest zbyt dogodne, lepiej zatrzymać się tuż za mostem; w Sejnach oprócz zespołu klasztornego ze wspaniałym kościołem warto zobaczyć liczne budynki z XIX w., w tym synagogę, dom talmudyczny, ratusz i pałac biskupi
53,5
Sejny, most drogowy szosy prowadzącej w kierunku granicy; koryto rzeki zwężają trzcinowiska, czasem jest też zarośnięte całkowicie strzałką wodną; na brzegach czasem pojedyncze zagrody
49,7
Posejny (l), most
47,8
Pomorzanka (p), bród, kładka; dobre miejsce na odpoczynek
46,2
most drogi prowadzącej z Gib na graniczne przejście drogowe w Ogrodnikach; na brzegach pojawia się zadrzewienie; po około kilometrze z prawej drewniany budynek dawnego młyna
45,0
Pomorze, most drogowy, przed nim i za nim płytkie kamieniste bystrze; za mostem z lewej rezerwat przyrody "Pomorze", chroniący najstarszy drzewostan sosnowy w Puszczy Augustowskiej; w końcowej części rezerwatu w zakolu Marychy pojaćwieskie grodzisko zwane Piłokalnia
42,7
most drogowy pomiędzy wsiami Posejnele (l) i Pomorze Małe (p); rzeka rozlewa się szeroko wśród grzęzawisk; dawniej była tu zatoka jeziora Pomorze; z prawej widać wieżę kościoła w Gibach
41,2
ujście Marychy do jeziora Pomorze; trzymając się prawego brzegu można wylądować w ośrodku wypoczynkowym w Gibach; szlak zasadniczo prowadzi wzdłuż jeziora na wschód
37,7
wejście do zatoki prowadzącej od głównego plosa jeziora Pomorze na południe, na jej końcu ustronny leśny biwak, w jego pobliżu rezerwat przyrody "Tobolinka", chroniący dystroficzne jezioro; można też z niego przenieść kajaki ok. 300 m na jezioro Zelwa;
37,3
wypływ Marychy z jeziora Pomorze, przy wypływie z l. dobre miejsce na postój w sosnowym lesie; 1,5 kilometra na północ od wypływu Marychy do jeziora Pomorze w pobliżu ośrodka wczasowego w Kuklach uchodzi rzeczka Kunisianka; można popłynąć 1 km pod jej łagodny prąd na jezioro Kunis a przy odpowiednim stanie wody być może nawet do Berżnik (od jeziora Pomorze około 8 km); za jeziorem Pomorze Marycha płynie łagodnie wśród lasu i trzcinowisk
34,7
przed zabudowaniami ujście odpływu z jeziora Zelwa (p)
34,0
Zelwa, most drogowy; odtąd aż do granicy Marycha przepływa przez teren rezerwatu "Kukle", chroniącego oprócz doliny rzeki także torfowiska i niewielkie jeziorka, w tym dystroficzne, znane na tych terenach jako suchary; nurt nikły
29,4
pale po starym moście; rzeka płynie odtąd bardziej bystro, pojawiają się w niej zwalone drzewa, łatwe do opłynięcia; w pobliżu granica państwa
28,4
Budwieć (p), mostek, dobre miejsce na postój; można stąd udać się pieszo do położonego już na Litwie rezerwatu torfowiskowego "Krakinio Botaninis Draustinis"; odtąd rzeka stanowi granicę między Polską i Litwą; wkrótce kolejny mostek; z prawej co pewien czas kolejne zabudowania wsi Budwieć
21,7
Stanowisko, zagroda na prawym brzegu, oznakowane tablicą miejsce zakończenia spływu; na mapie jest to punkt, w którym do rzeki dochodzi droga prowadząca ze wsi Wiłkokuk do Stanowiska

Literatura: Józef Kuran, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa 1967; Marek Lityński, Czarna Hańcza z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną, Warszawa 2003
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak