Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Lubienka

Lubienka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: w górnym biegu mała i wąska rzeczka, płynąca rynną subglacjalną, z której wypływa na równinne tereny pradoliny Wisły; od ujścia Rakutówki ciekawa rzeczka płynąca przez las, z dużą ilością zwalonych drzew i nisko zwieszonych gałęzi, często blokujących koryto tak, że nie ma innego wyjścia jak obnoska brzegiem, co sprawia, że szlak nie nadaje się w zasadzie dla innych kajaków niż jedynki; dostępna tylko przy wyższych stanach wody: wiosną lub po opadach.

Położenie: Pojezierze Kujawskie, Kotlina Płocka, dopływ Zgłowiączki.
Odcinek dostępny dla kajaka: Nakonowo - Mazury (12,7 km).
Odcinek przepłynięty (data spływu): Nakonowo - Mazury (sierpień 2010).

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 5 - 6 godzin
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: U 5 (do Dębic u 6)
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

12,7
Nakonowo, most drogowy, wodować w pobliżu zabytkowego drewnianego kościoła; rzeczka płytka, szeroka na 3 - 4 metry wkrótce się zwęża; koryto głębokie z zatorami z gałęzi piętrzącymi wodę
11,8
Łagiewniki, przepust rurowy pod drogą
11,2
Łagiewniki, kolejny przepust rurowy; rzeczka wpływa w las, poszerza się nieco, lecz ilość przeszkód znacząco wzrasta
9,4
Dębice, przepust pod drogą; odtąd do ujścia Rakutówki odcinek po części uregulowany, wśród łąk, na nim mostek
7,4
ujście Rakutówki z prawej strony; można nią płynąć od mostu w Kłotnie przez jezioro Rakutowskie, pod most na trasie nr 1 (dotąd odcinek dość malowniczy, od Kłotna 13,5 km), a następnie uregulowaną rzeczką o charakterze rowu do Lubienki (kolejne 8,5 km); na lewo od ujścia Rakutówki lotnisko w Kruszynie; odtąd Lubienka ma kilka metrów szerokości, aż do ujścia płynie przez las i obfituje w przeszkody, głównie w zawały, ale także w ładne widoki
6,0
most na szosie między Michelinem a Nową Wsią, przed nim dwa mostki drogowe
2,1
Józefowo, most drogowy, za nim próg dawnego młyna, zablokowany zwalonym w poprzek pniem drzewa, przenoska lewą stroną
0,0 »
ujście Lubienki do Zgłowiączki, naprzeciwko zabudowania osady Mazury

Literatura: opisu szlaku kajakowego brak
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak