Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Lubianka

Lubianka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielka rzeczka o szerokości do kilku metrów, przepływająca przez kilka jezior położonych w głębokiej rynnie, w dolnym odcinku nabierająca spadku; malownicze otoczenie o znacznych deniwelacjach względnych przywodzi na myśl obszary podgórskie; dostępna poniżej jezior raczej tylko wiosną, gdy stan wód jest podwyższony.

Położenie: Pojezierze Dobrzyńskie, dopływ Drwęcy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Mazowsze nad jeziorem Kijaszkowo - Dulnik (12 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Piotrkowo – Dulnik (marzec 2023)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 godziny
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

12,0
most między Kijaszkowem i Mazowszem, poniżej niego jez. Kijaszkowskie; spływ można rozpocząć w Mazowszu, zjazd nad jezioro przy kościele
10,5
koniec jeziora Kijaszkowskiego
9,1
Piotrkowo (p), most; uregulowana rzeczka wśród olch i trzcin
8,3
jez. Piotrkowskie; pod koniec jeziora z l. porośnięte trawą dobrze widoczne grodzisko z wyraźnym zagłębieniem d. majdanu
6,9
wypływ Lubianki z jeziora, jaz dwuprzęsłowy, spływalny, dalej tama bobrowa i dwa niskie mostki
5,4
Rudaw, most drogowy; rzeczka odcinkami płynie żwawiej; niskie kładki
2,6
Bierzgło, betonowy próg po dawnym młynie, za nim kamieniste kilkudziesięciometrowe bystrze przegrodzone zwalonymi drzewami; przed spłynięciem rozpoznać z brzegu, ewentualnie przeciągnąć kajak lewą stroną za drzewa; nad końcem bystrza most; odtąd rzeczka o widocznym spadku, częste bystrza, głazy w korycie, zwalone drzewa
1,4
Gapa (l), mostek; wkrótce rzeka zwalnia tworząc staw
0,4
Dulnik, most, drewniany budynek młyna, obecnie mała elektrownia wodna; lądować na lewo od jazu; jeśli nie kończy się tu spływu, trzeba przeciągnąć kajaki do Drwęcy ok. 300 m
0,0 »
ujście Lubianki do Drwęcy w jej 32,1 kilometrze

Literatura: Marek Weckwerth, Piotr Weckwerth, Mało znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz 2021
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak