Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Liwa (Renawa)

Liwa (Renawa) - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: w górnym biegu typowy szlak pojezierny, kilka jezior, lesiste otoczenie, odcinki o charakterze podgórskim, liczne zwalone drzewa, dookoła z reguły lasy, woda bardzo czysta; na odcinku do Brokowa organizuje się spływy; dolny bieg poniżej Kwidzyna uregulowany.

Położenie: Pojezierze Iławskie, Dolina Dolnej Wisły, dopływ Wisły (Nogatu)
Odcinek dostępny dla kajaka: Kamieniec - Biała Góra (101 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Jezioro Dzierzgoń - Kwidzyn Górki (sierpień 1999)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 4
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

82,0
ujście Liwy do jez. Dzierzgoń ,w jego pobliżu plaża, możliwość biwakowania nad jeziorem
80,8
wypływ Liwy z jeziora, zastawka
77,6
zarastające jez. Liwieniec - rezerwat przyrody, nad nim Prabuty, miasteczko z gotyckim kościołem i resztkami średniowiecznych murów obronnych z Bramą Kwidzyńską, ale od strony jeziora niedostępne - brak możliwości dobicia do brzegu
76,1
wypływ Liwy z jeziora
75,0
Stary Młyn, elektrownia wodna, przenoska
71,4
elektrownia wodna, przenoska
68,0
most kolejowy
63,3
Wola Sosenka, mostek samochodowy
57,0
Szadowo, elektrownia wodna, przenoska lewą stroną, z prawej nad zalewem dogodne miejsce na biwak
50,0
Brokowo, most drogowy, przed nim dość trudne bystrze
46,4
Kamionka, most
44,4
Piekarniak, młyn (zw. Białym Młynem), przenoska ok. 100 m, poniżej w korycie dużo zwalonych drzew
42,3
most kolejowy, nieznaczne bystrza
41,2
Kwidzyn Górki, most drogowy; w Kwidzynie warto zwiedzić zamek (muzeum) połączony w jeden kompleks z katedrą

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa" w Kwidzynie