Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Krzewianka (Więzienny Rów)

Krzewianka (Więzienny Rów) - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeczka, przekształcona dla celów melioracyjnych w kanał (przy jego wykonaniu pracowali więźniowie, stąd nazwa!), prowadząca wśród lasu i łąk; zaczynają gospodarować na niej bobry.

Położenie: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, dopływ Włodawki.
Odcinek dostępny dla kajaka: Szcześniki – ujście (6 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Szcześniki – ujście (maj 2017)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 godziny
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: *

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

6,0
Szcześniki, most betonowy drogi z Kołaczy do Hańska
5,0
Szcześniki, most betonowy
2,2
zawalony przepust, opływalny
2,0
Kozaki, drewniany most
1,0
drewniana kładka, obok z p. miejsce postoju
0,3
niewysoki jaz betonowy, przy wyższej wodzie niezauważalny
0,0 »
ujście do Włodawki w jej 17,5 kilometrze

Literatura: Józef Tworek, Włodawka przewodnik dla kajakarzy, Chełm 2007.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Oddział PTTK we Włodawie