Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Kłonecznica

Kłonecznica - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: krótki ale urozmaicony i bardzo malowniczy szlak, dość rzadko uczęszczany jak na standardy dorzecza Brdy; otoczenie na całej trasie z reguły leśne; w górnym biegu trzy sporej wielkości jeziora połączone krótkimi odcinkami rzeki; dolny bieg dość bystry, z mieliznami, kamienistymi przemiałami i nielicznymi zwalonymi drzewami, dającymi się w większości pokonać bez wysiadania z kajaka; ostatni odcinek przed ujściem przy przeciętnym stanie wody wymaga długotrwałego holowania, gdyż większość wody skierowana jest na zasilenie stawów rybnych; przy wysokim stanie wody może być on jednak ostrą, górską w charakterze rzeką.

Położenie: Bory Tucholskie, Równina Charzykowska, dopływ Zbrzycy
Odcinek dostępny dla kajaka: Studzienice – jez. Księże (25,0 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Studzienice – jez. Księże (czerwiec 2013)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 (8 – 10 godzin)
Trudność: do Hamer Młyna ZWA, dalej ZWB
Uciążliwość: U 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

25,0
Studzienice, wodować przy parkingu i plaży wiejskiej w północnym krańcu jeziora Studzieniczno; dalsze jego części noszą nazwy Kłączno i Ryńskie
22,0
Kłączno, wieś (p), pole biwakowe
19,2
wypływ Kłoniecznicy z jeziora Ryńskiego, mostek, za nim mijamy pale pozostałe po węgorni; leniwa rzeka płynie przez łąki i bagienny las, w którym rosną łany wełnianki i bagna zwyczajnego
17,5
jezioro Małe
16,6
wypływ rzeki z jeziora Małego
15,8
Hamer Młyn, mostek drewniany, młyn i tartak; dogodna przenoska 60 m lewą stroną dookoła budynku; rzeczka ma tu szybszy nurt, zdarzają się płycizny i zwalone drzewa; mostek
15,0
ujście rzeki do jeziora Kielskiego; płynąć na wprost
13,1
wypływ Kłoniecznicy z jeziora, płytko, co pewien czas chłopskie jazy: zwężenia nurtu wykonane z wbitych w dno pali lub ułożonych na dnie głazów, mające na celu spiętrzenie wody; dno piaszczyste
12,5
Modrzejewo, mostek na drodze leśnej, za nim z p. leśniczówka; w dalszym ciągu zdarzają się piaszczyste i żwirowe mielizny
10,7
Stoltmany, most; rzeka staje się głębsza
9,2
Sątoczno, most; dalej kilka niskich mostków
5,9
Kłoniecznica, most, za nim krótki malowniczy leśny przełom
2,5
Budy, rozwidlenie za osadą, wśród lasu; w prawo za zastawką koryto rzeki, w którym z reguły jest jednak zbyt mało wody aby dało się płynąć; przy wysokim stanie wody stąd zaczyna się ciekawy górski odcinek rzeki, dostępny raczej tylko dla wprawnych kajakarzy; przy przeciętnym stanie prawie cała woda kierowana jest w lewo pod mostkiem na kanał i nim należy wówczas płynąć
1,9
początek stawów hodowlanych na kanale; można tu zakończyć spływ (jest dojazd od mostu w m. Laska) albo też przenieść się stromo w dół na rzekę i poholować kajaki około 800 metrów po kamienistych mieliznach, przeciągając je kilkakroć przez zwalone pnie
1,1
Laska, most i leśniczówka; przed mostem z lewej strony do koryta rzecznego uchodzą zrzuty wody ze stawów rybnych i odtąd można już płynąć kajakiem, choć zdarzają się wciąż płycizny
0,0 »
ujście Kłoniecznicy za mostkiem do jeziora Księżego na szlaku Zbrzycy (w jej 10,3 km)

Literatura: Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część północna i wschodnia, Warszawa 1971; Z. Galiński, Szlaki wodne Brdy, Warszawa 2001.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak