Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - Michała Kajki (Orzysz)

Szlak Michała Kajki (Orzysz) - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jeden z najpiękniejszych szlaków mazurskich, stosunkowo odludny, mimo, że na Mazurach, małe i duże jeziora, zarośnięte grążelami i grzybieniami spokojne strugi, leśna rzeczka Orzysz o żwawszym nurcie; szlak łączy miejsca związane z piewcą polskości Mazur ludowym poetą Michałem Kajką, zarazem łączy szlak rzeki Ełk z systemem Wielkich Jezior Mazurskich.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, Orzysz uchodzi do jeziora Tyrkło w systemie Wielkich Jezior Mazurskich.
Odcinek dostępny dla kajaka: Ełk - Okartowo (44 km).

Odcinek przepłynięty (data spływu): Ełk - Okartowo (w lipcu 1988 i lipcu 1997)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 2
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż, przeszkody i ciekawostki:

44,0 »
Ełk, miasto na szlaku rzeki Ełk (Łaźnej Strugi), w nim pomnik Michała Kajki
41,5
przenoska 100 m na jez. Sunowo
36,0
Judziki, stąd przewozić kajaki 5 km nad jez. Druglin Duży do Rożyńska
31,5
przepływ na jez. Kraksztyn, w lewo przejście na położone w bok od szlaku jez. Lipińskie i dalej na jez. Zdedy
29,5
Ogródek, muzeum i grób Michała Kajki
26,0
jez. Rostki, za nim struga do jez. Orzysz
21,8
jez. Orzysz, nad wschodnią zatoką Skomack Wielki, tam w budynku gdzie mieści się sklep urodził się w 1858 roku Michał Kajka, na wyspie możliwość biwakowania
13,0
jez. Wierzbińskie
12,0
Orzysz, miasto, gdzie umarł Michał Kajka, wypływ rzeki Orzysz
1,5
jez. Tyrkło
0,0 »
Okartowo, przesmyk na jez. Śniardwy na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; M. Śleszyński, Polska północno-wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak