Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Iłga

Iłga - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: boczny szlak kajakowy, możliwy do przebycia od biwaku w Boguszewie na końcu jez. Drwęckiego albo po przewózce z Kanału Iławskiego - od mostu w Dębince, ładne trzy jeziora i śródleśna struga, uciążliwa z powodu mielizn i zwalonych drzew

Położenie: prawy dopływ Drwęcy, Pojezierze Iławskie
Odcinek dostępny dla kajaka: jez. Gil Wielki - Jez. Drwęckie (11,6 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): jez. Gil Wielki - Jez. Drwęckie (maj 1994)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWA
Uciążliwość: u 4
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

11,6 »
jez. Gil Wielki, wschodnia zatoka, start przy leśnej drodze Boguszewo - Dębinka
5,4
wypływ Iłgi z jeziora
4,7
zarastające jez. Iłgi
3,4
wypływ z jeziora Iłgi
0,0 »
jez. Drwęckie

Literatura: M. Lityński, J. Goleń, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Warszawa 2000; E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze, Warszawa 1974
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak.