Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Iławka

Iławka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: ciekawy kilkugodzinny szlak łączący jezioro Jeziorak z Drwęcą, dający alternatywę dla płynących Kanałem Elbląskim ominięcia odcinka Drwęcy za jez. Drwęckim, woda czysta wbrew temu, co pisało w przewodnikach z lat 70-tych, w dolnym biegu las z ładnymi miejscami na zatrzymanie się

Położenie: Pojezierze Iławskie, prawy dopływ Drwęcy
Odcinek dostępny dla kajaka: Iława - ujście do Drwęcy (16 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Iława - ujście do Drwęcy (lipiec 1999)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

16,0 »
Iława, wypływ z jez,. Jeziorak, za mostem jaz, przenoska
14,0
jez. Iławskie
9,4
wypływ Iławki o leniwym nurcie
6,3
Dziarnówko, młyn, przenoska na prawą odnogę przy zastawce, parę kamienistych bystrzynek, odtąd rzeka o szybszym nurcie i piaszczystym dnie
0,0 »
ujście Iławki do Drwęcy

Literatura: M. Lityński, J. Goleń, Szlak wodny Drwęcy, Weli i Pojezierza Brodnickiego, Warszawa 2000; E. Sperski, Drwęca i jej dorzecze, Warszawa 1974; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak