Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Drzewiczka

Drzewiczka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka nizinna, w górnym biegu uregulowana (liczne jazy!) i nudna, w dolnym płynąca naturalnym korytem dość szybkim nurtem przez lasy i łąki i tu malownicza, ciekawa także z technicznego punktu widzenia; występujące przeszkody to oprócz jazów zwalone drzewa i zatopione pnie, z reguły dające się opłynąć, ale wymagające ciągłej pracy wiosłem; powyżej Opoczna dostępna zapewne tylko przy wyższym od przeciętnego stanie wody; więcej wody w Opocznie od Drzewiczki niesie jej dopływ Wąglanka; w dolnym biegu to jedna z najładniejszych rzek w Polsce środkowej; spośród wielu miejsc biwakowych wymieniono te, które posiadają dobry dojazd.

Położenie: Równina Radomska, Dolina Białobrzeska; prawy dopływ Pilicy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Petrykozy - Nowe Miasto nad Pilicą (67 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wola Załężna - Wólka Magierowa (wrzesień 2009)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2 - 3
Trudność: do Drzewicy ZWA, niżej ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: do Drzewicy *, niżej **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

53,5
Wola Załężna, most drewniany, zjazd nad rzekę obok szkoły; na brzegu rozległa i równa łąka; wkrótce potem most betonowy
51,0
jaz, przenoska lewym brzegiem 100 m za usytuowany poniżej jazu próg albo 20 m - jeśli decydujemy się spłynąć ów próg o wysokości 50 cm
50,0
Zameczek, most, przed nim próg o wysokości 30 cm, spływać lub spławiać kajaki; na dalszym odcinku kolejno:
- z prawej stawy rybne, w rzece nieznaczny próg z płyt betonowych,
- zerwany jaz, opływalny prawą stroną, wymytym przez rzekę zakolem o promieniu 180 stopni i silnym nurcie,
- most betonowy,
- niski jaz, za nim most betonowy,
- kładka betonowa
44,5
Giełzów, ruina drewnianego młyna z prawej strony, wysoki jaz - przenoska lewą stroną; za nią most, pod nim bystrze
42,5
Radzice Małe (l.), jaz, przenoska lewą stroną
41,9
Radzice Duże (p.), most drogowy, z prawej nowy kościół
41,4
jaz o wysokości 1 m; most kolejowy; most betonowy, kładka, rzeka całkowicie zwalnia
37,9
początek zalewu przed Drzewicą; z prawej przy lesie albo na łące przy zabudowaniach Strzyżowa możliwość biwakowania z dogodnym dojazdem do wody
36,4
Drzewica, jazy na końcu zalewu przy zakładach Gerlach, za nimi tory do kajakarstwa górskiego; dobijać z prawej strony jazów, przenosić przez most i wodować na początku starego toru (jeśli decydujemy się na jego spłynięcie) albo 50 metrów niżej; wodowanie w obu przypadkach niewygodne ze śliskiego betonu; na kolejnym odcinku rzeki dwa progi usypane z kamieni
35,1
Drzewica, most drogowy, z prawej ciekawe ruiny zamku z XVI w., z lewej kościół św. Łukasza, z gotycką okrągłą wieżą i nawą, w której płyty nagrobne z XVI w. i fresk gotycki przedstawiający św. Krzysztofa; kamieniste mielizny wymagające holowania kajaka; z lewej ruiny dawnego młyna; na brzegach ładny las; mielizny ustępują, wody dość
27,8
niewielki próg z płyt betonowych, za nim kładka dla pieszych
25,5
Nieznamierowice (p.), jaz o wysokości ok. 70 cm, za nim most drogowy; przenoska 50 m lewym brzegiem przez krzaki albo prawym brzegiem po wyjściu na schody nowo powstałego ośrodka, betonową opaską przy płocie i w dół przy moście; do spłynięcia kajakiem polietylenowym z asekuracją
17,6
Lipowa, bystrze na resztkach dawnego spiętrzenia młyńskiego, z prawej altana na wysepce
16,3
pionowy próg z pali wzmocnionych poziomymi szynami, przenoska prawą stroną; ewentualnie spływalny środkiem ale tylko z asekuracją z uwagi na silny odwój, z którego wychodzi się bezpośrednio na bystrze; przy progu na prawym brzegu możliwość biwakowania z dojazdem samochodowym
15,6
próg z rzędem kołków, można ostrożnie spływać, ale kajaki o delikatnym dnie lepiej obnieść lewą stroną dookoła budynku 50 m
15,4
Odrzywół (l.), most drogowy; we wsi kościół neogotycki
13,0
Piaski, most, przy nim dobre miejsce na biwak
8,1
Brzeski (p.), resztki młyna, niskie mostki, jeden wymagający przepychania kajaka pod spodem
4,3
Zdżarki (l.), rzeka przechodzi tuż przy szosie z Nowego Miasta do Odrzywołu
2,6
zniszczony most
1,3
rozwidlenie rzeki; aby kontynuować spływ i wpłynąć na Pilicę należy popłynąć w lewo, przenieść się przy jazie (podobno 200 m) i holować kajak do ujścia; płynąc na wprost, dopływa się po 500 metrach do elektrowni wodnej w Wólce Magierowej; teren ogrodzony, przenoszenie zależy od otwarcia bram; miejscowi twierdzą, że kajakami pływa się lewą odnogą; można tu zakończyć spływ na terenie fermy owiec z lewej strony przed mostem, jeśli uzyska się zgodę właściciela
0,0 »
Ujście Drzewiczki do Pilicy

Literatura: opisu drukowanego szlaku kajakowego brak; w Internecie na stronie www.kajak.org.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak