Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Dobrzyca

Dobrzyca - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: niewielka śródleśna rzeka, płynąca przez tzw. Puszczę nad Gwdą, w górnym biegu do Nowej Wsi przeszkodą są liczne zwalone pnie, mielizny i bobrowe tamy; można domniemywać, że gdyby nie te tamy, spływanie tego odcinka byłoby jeszcze bardziej utrudnione, gdyż to dzięki podpiętrzeniom bobrowym woda bywa dość głęboka; w środkowym i dolnym biegu przeszkodami są zwalone drzewa i kilka przenosek przy budowlach wodnych; dość bystry nurt i liczne przeszkody zmuszają do ciągłej pracy wiosłem; jedna z najciekawszych rzek puszczańskich w kraju

Położenie: Pojezierze Południowopomorskie, dopływ Piławy
Odcinek dostępny dla kajaka: Machliny - Zabrodzie (59 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Machliny - Czapla (czerwiec 2011)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 - 4
Trudność: ZWB (ZWC)
Uciążliwość: do Nowej Wsi U 5, niżej U 4
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

59,0
Machliny, most nad strugą pomiędzy jeziorami Machliny Małe (nad nim pole biwakowe i stanica harcerska na północnym brzegu) a Machliny Duże, koło mostu niska kładka
58,3
wypływ rzeczki z jeziora Machliny Duże, mostek; odtąd częste mielizny, zwalone drzewa, tamy bobrowe
57,5
Kolonia Machliny, most betonowy, przed nim resztki dawnego mostu, leśniczówka; wciąż bardzo uciążliwie; dopiero za zwalonym mostkiem wśród lasu ilość przeszkód się zmniejsza
52,0
Nowa Wieś, most, pod nim niewielki prożek, spływać lub spławiać kajaki, z prawej miejsce na biwak; odtąd rzeka coraz większa, a ilość przeszkód mniejsza; zniszczony drewniany most to znak, że do Iłowca blisko
47,5
Iłowiec, most na drodze lokalnej, za nim most drogowy, z prawej w lesie zajazd
46,0
rozmyty próg dawnego młyna, spławianie lub przenoszenie kajaków lewą stroną 10 metrów; za nim most
44,0
Dobrzyca, most; rzeka płynie przez las rozwidlając się na wiele odnóg; bardzo piękny odcinek
39,5
Golce, most i młyn, przenoska prawą stroną 20 m, w pobliżu kościół o konstrukcji szachulcowej; kilkaset metrów niżej z prawej pole biwakowe
38,9
w lewo wpływ na śródleśne jezioro Golce pod prąd płytką strugą ok. 150 metrów; na północnym krańcu jeziora pole biwakowe w pobliżu wsi Golce
36,6
pale po dawnym moście, bystrze
34,0
Rudnica, most, przed nim nad rzeką park linowy; z lewej za mostem pole biwakowe i stanica wodna
31,5
za ujściem Kłębowianki (z prawej strony) niski most - krótka przenoska prawą stroną
29,5
ujście rzeki Piławki (p)
28,6
ujście rzeki Zdbicy (l), tuż za nim most drewniany
25,8
wejście w lewo na jezioro Łubianka, wąskie, płytkie i zarośnięte; na brzegach łąki; z lewej prywatne pole namiotowe, w jego pobliżu bar
25,0
Ostrowiec, most drogowy, pod nim spływalny próg betonowy, za nim kolejny most; odtąd znów lasy
15,0
Czapla, młyn obecnie elektrownia wodna, most, przenoska prawą stroną 40 metrów
0,0 »
ujście Dobrzycy do Piławy w jej 10,2 kilometrze

Literatura: Marek Sperski, Zygmunt Wrześniowski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, część południowa i zachodnia, Warszawa 1974
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak