Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Dajna

Dajna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: w górnej części szlak łączy kilka rynnowych jezior w okolicy Mrągowa, odcinki rzeczne między nimi mają zróżnicowany charakter (pomiędzy jez. Wągiel i jez. Wierzbowskim przepływ jest przy zwykłym stanie wody niemożliwy); w dolnej części szlak prowadzi przez tereny użytkowane rolniczo i może nie być interesujący; na całej długości rzadko uczęszczany przez kajakarzy, nad jeziorami w sezonie zapewne sporo innych turystów.

Położenie: Pojezierze Mazurskie, dopływ rzeki Guber
Odcinek dostępny dla kajaka: Ostrów Pieckowski - Biedaszki (46,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Wierzbowo - Święta Lipka (czerwiec 2001)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWA - ZWB
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

41,0
Wierzbowo
38,5
wypływ strugi z jeziora Wierzbowskiego, bardzo malowniczo
37,5
jez. Czos, nad nim z lewej strony Mrągowo, znane z "Pikniku Country", w ratuszu z XIX w. Muzeum Mazurskie, zabytkowy kościół ewangelicki
34,0
Młynowo, wypływ rzeczki, jaz spławialny, niżej dno rzeczki zaśmiecone gruzem i śmieciami, po kilkuset metrach stawy rybne, przenoska ok. 200 m, warto uzgodnić otwarcie bramy na końcu kompleksu
32,5
jez. Czarne
31,0
wypływ rzeczki z jez. Czarnego, w połowie odcinka rurowy przepust pod drogą - spławianie
30,0
jez. Kot
29,5
przesmyk na jez. Juno
24,5
Kiersztanowo, mostek, na krótkim odcinku rzeczki wiodącym do jez. Kiersztanowskiego. Mielizny
20,0
wypływ z jez. Kiersztanowskiego
19,0
Śpigiel, kamieniste bystrze, małe jeziorko, za nim w rzece kamieniste mielizny
16,5
Pilec, przenoska przy elektrowni wodnej, niedługo dalej jezioro Dejnowa
15,0
wypływ Dajny z jeziora; płynąc jeziorem Dejnowa na północ po 3 km dociera się do Świętej Lipki z pięknym sanktuarium maryjnym; we wsi nie można zabiwakować, ale miejsce na biwak można znaleźć w lesie około 1 km przed miejscowością, na wschodnim brzegu jeziora

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak