Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Czerna Mała

Czerna Mała - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka stanowiąca alternatywny wariant rozpoczęcia spływu na Czernej Wielkiej; ciekawy jest zwłaszcza odcinek prowadzący przez park w Iłowej; jest to jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można dawną fosą opłynąć dookoła barokowy pałac; przeszkodami na niej są sztuczne progi, z reguły rozmyte.

Położenie: Nizina Śląsko-Łużycka, dopływ Czernej Wielkiej.
Odcinek dostępny dla kajaka: Iłowa – ujście do Czernej Wielkiej (3,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Iłowa – ujście do Czernej Wielkiej (marzec 2016)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1 godzina
Trudność: ZWB
Uciążliwość: u 1
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

3,5
Iłowa, wodowanie poniżej mostu na ulicy Młyńskiej i jazów spiętrzających rzekę w niewielki staw; rzeka szerokości ok. 3 m
3,3
most drogowy, za nim Czerna wpływa w obszar ciekawego i rozległego parku pałacowego; na rozwidleniu spływać na prawą odnogę płytkim kamienistym bystrzem; wkrótce dopływa się do pałacu z XVII w., rozbudowanego w XVII w. i 1905 r., który rzeka otacza dookoła fosą; przy murach pałacu w lewo do głównego koryta rzeki; nad korytem parkowe mostki
2,8
most, przed nim płytki niewysoki prożek; rzeka płynie odtąd aż do ujścia z reguły przez łąki z niewielkimi zadrzewieniami
2,3
ujście rzeki Czernicy (l)
2,0
most drogowy, tuż za nim próg przy dawnym młynie, można spływać lub spławić kajaki
1,0
sztuczny próg, spływalny
0,5
Dolanowo, obecnie część Iłowej, most drogowy, wkrótce kolejny kamienny próg, spływalny
0,2
mostek lokalnej drogi,
0,0 »
ujście Czernej Małej do Czernej Wielkiej w jej 21,5 km, tuż przed nim sztuczny próg spływalny prawą stroną

Literatura: Narcyz Bondyr, Szlaki wodne Śląska, Warszawa 1983
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Szron-Czerna w Żaganiu, Klub Wodny PTTK Szron w Żaganiu, Lubuski Klub Kajakowy Pliszka w Zielonej Górze