Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Czarna Nida

Czarna Nida - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jeden z dwóch źródłowych odcinków Nidy (drugim jest Biała Nida); powstaje z połączenia Lubrzanki i Belnianki; dostępna dla kajaków na całej długości; spadek na szlaku wynosi około 1,3 ‰ i w połączeniu z rozmaitością przeszkód powoduje, że jest trudniejsza od Białej Nidy; wokół rzeki lasy albo co najmniej bogate zadrzewienie przyrzeczne; woda dość czysta, dno przyjazne, z reguły piaszczyste; opis trasy rozpoczyna się na Lubrzance, gdyż jest to logiczne miejsce rozpoczęcia spływu, bowiem do połączenia obu źródłowych rzeczek nie ma dojazdu; z kolei spływy Lubrzanką powyżej opisanego miejsca są możliwe tylko przy wyższym od przeciętnego stanie wody; sporo ładnych miejsc na biwaki zwłaszcza między Morawicą a ujściem.

Położenie: Góry Świętokrzyskie i Pogórze Szydłowskie, dopływ Nidy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Suków Papiernia - Brzegi (38,3 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Suków Papiernia – Brzegi (czerwiec 2023)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

38,3
Suków Papiernia, poniżej mostu drogowego elektrownia wodna na Lubrzance, można wodować się na prawym brzegu poniżej elektrowni; dogodne miejsce na biwak jest na lewym brzegu na łące przy brodzie i kładce kilkaset metrów poniżej; dojazd: jadąc z Sukowa zaraz za mostem skręcić w prawo w drogę asfaltową i po kilkuset metrach, przed kępą wysokich sosen skręcić w prawo między domami w drogę polną, która prowadzi do owego brodu; Lubrzanka to niewielka rzeczka, podpiętrzają ją co nieco niewysokie rozmyte tamy bobrowe i zatory z gałęzi; na wypłyceniu za brodem kajaki trzeba przeprowadzić
36,8
Podmarzysz, bród, za nim płytkie bystrze
35,2
połączenie Lubrzanki z Belnianką (l), odtąd zaczyna się Czarna Nida, zdecydowanie szersza i zasobniejsza w wodę
34,1
Marzysz, rozwidlenie rzeki, przenosić na prawą odnogę wąską ścieżką przy progu z betonu i kamieni; most, za nim połączenie odnóg; z l. niewielka plaża, miejsce startu spływów
31,6
Kuby Młyny, rozwidlenie rzeki; spływać bystrzem po dawnym progu na lewą odnogę; pod mostkiem kolejny spływalny prożek; ok. półtora kilometra niżej z l. przystań kajakowa
26,0
Bieleckie Młyny, elektrownia wodna, przenoska 50 m prawym brzegiem dookoła wapiennego budynku młyna
25,7
Bieleckie Młyny, most drogowy
24,3
Morawica, płynąć lewą główną odnogą rzeki do elektrowni wodnej, lądować na prawym brzegu przed jazami, przenosić kajaki mostkiem i koło amfiteatru na prawą odnogę rzeki; równo, około 80 m; przy amfiteatrze wyznaczone miejsce postoju; w pobliżu restauracje i sklepy; zaraz za miejscem wodowania most
0,0
21,4
Brzeziny, silne bystrze z dużym kamieniem w warkoczu; z p. ładne miejsce na biwak; na l. brzegu kamieniołom
20,8
most kolejowy, pod nim płytkie bystrze; około 1 km dalej kolejne bystrze
18,6
Nida, bystrze o dużym spadku, spływalne lewą stroną; kładka; kolejne bystrza za brodami
17,5
kładka, za nią z p. pole biwakowe Oaza Czarownic
14,5
Ostrów, most, za nim z l. pole biwakowe
11,5
most kolejowy; na rozwidleniu płynąć w lewo
10,4
Wolica, d. młyn, obecnie elektrownia woda; kilkudziesięciometrowa przenoska możliwa zarówno prawą jak i lewą stroną; warto zwrócić uwagę na widoczną powoli kręcącą się turbinę Archimedesa napędzającą generator; wkrótce za przenoską kilkusetmetrowy kręty odcinek o znacznym spadku i silnym nurcie; z l. miejsce na biwak
9,5
ujście rzeki Bobrzy (p)
7,2
most drogi S7
6,0
Tokarnia, most drogowy, pod nim silne i długie bystrze
3,5
Tokarnia, pole biwakowe przy rozległym skansenie wsi kieleckiej, który warto zwiedzić
0,0 »
połączenie Czarnej Nidy z Białą Nidą; zaczyna się rzeka Nida; spływ można zakończyć około 1,5 km dalej za mostami na Nidzie, na lewym brzegu, gdzie jest rozległe miejsce na biwak z dobrym dojazdem samochodowym

Literatura: Marek Lityński, Nida. Przewodnik kajakowy, Kielce 2012
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak