Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Bukowina

Bukowina - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: kilka jezior połączonych uciążliwymi strugami i wypływająca z nich bystra rzeczka o znacznym spadku i górskim charakterze tworzą atrakcyjną trasę dla wprawnych kajakarzy; warto pokonywać tę trasę nie zapakowaną jedynką z uwagi na liczne zwałki i niedużą głębokość rzeki i połączyć spływ ze spłynięciem Łupawy

Położenie: Pojezierze Kaszubskie, dopływ Łupawy
Odcinek dostępny dla kajaka: jez. Białe - Kozin (27,2 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Kamienica Królewska - Kozin (czerwiec 2000)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 1
Trudność: ZWC - WW I
Uciążliwość: u 4 - 5
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

23,5
Kamienica Królewska, wieś nad jez. Kamienickim
21,5
ujście odpływu z jezior Potęgowskich, górnego odcinka szlaku Bukowiny
20,0
jez. Święte
18,5
Skrzeszewo, tartak, przenoska; kilkaset metrów dalej jaz; w rzece liczne przemiały
12,3
Siemirowice, most drogowy; bystrza, dwa niewysokie sztuczne progi
6,8
Oskowo, kamienny most drogowy, niżej zniszczony kolejowy, pod nim trudne bystrze; odtąd spadek przeciętnie wynosi od 3 do 4‰, liczne bystrza i zwalone drzewa
0,3
Kozin, młyn
0,0 »
ujście Bukowiny do Łupawy

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, Część północna i wschodnia, Warszawa 1971; J. Kramek, Bukowina nie Tatrzańska, w: Gościniec z 1984r.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak