Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Białka

Białka - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: jedna z najpiękniejszych i zarazem najtrudniejszych rzek górskich w Polsce; zwana czasem nieprawidłowo Białką Tatrzańską, gdyż właściwie nazwa ta to nazwa położonej nad Białką miejscowości; ma swe źródła w Tatrach co zapewnia jej odpowiedni do pływania stan wody aż do połowy lipca; na odcinku do ujścia Jaworzynki Białka płynie przez Tatrzański Park Narodowy i do pływania na tym odcinku konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, ponadto jest to najtrudniejszy odcinek rzeki o trudności sięgającej WW IV+; pływana najczęściej od Szałasów Jurgowskich do Czarnej Góry, gdyż na tym odcinku najdłużej jest odpowiedni do spływu stan wody; niżej koryto Białki rozszerza się i przy niższej wodzie spływ utrudniają przemiały; średni spadek koryta od Szałasów Jurgowskich do ujścia to 12‰; na odcinku z Szałasów Jurgowskich do Czarnej Góry spadek wynosi przeciętnie 14‰; częste wezbrania powodują zmiany w korycie rzeki; na całej jej długości nie ma żadnych sztucznych przeszkód; woda bardzo klarowna i czysta.

Położenie: Podtatrze, Spisz, dopływ Dunajca.
Odcinek dostępny dla kajaka: Łysa Polana – Dębno (30,5 km).
Odcinek przepłynięty (data spływu): Szałasy Jurgowskie – Czarna Góra (czerwiec 2006, czerwiec 2015).

Informacje o przepłyniętym odcinku: Ilość dni płynięcia: 2 godziny albo i dłużej
Trudność: WW II (WW III)
Uciążliwość: U 1
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

22,5
Szałasy Jurgowskie, ujście potoku Jaworzynka; dojazd do rzeki od szosy obok drewnianych szałasów pasterskich, po przeciwnej stronie drogi zimowy ośrodek narciarski Jurgów; miejsce szkoleń z zakresu kajakarstwa górskiego: odwój pod progiem w ujściu Jaworzynki do Jacuzzi; miejsce połączenia rzek zwane jest Bąblem; 200-metrowy odcinek poniżej to Tor, obecnie rozmyty, ale dawniej najtrudniejszy kawałek rzeki; duża cofka za Torem z prawej to Jeziorko, potem Nowy Tor, Półka, Płyta… słowem liczne bystrza, progi skalne, kamieńce, cofki i odwoje
20,8
Jurgów (p), most drogowy
20,4
wysoki urwisty brzeg z lewej, przed nim bystrze z silnym odwojem
18,8
wyspa zarośnięta świerkami w korycie rzeki, płynąć lewą odnogą, która silnymi bystrzami prowadzi do najwyższego na Białce skalnego progu (wysokość do 1 metra); warto przed spłynięciem zobaczyć go z brzegu; za nim kilka niższych naturalnych progów
17,5
most drogowy między Czarną Górą (p) a Bukowiną Tatrzańską (l), możliwość zakończenia spływu na parkingu z l.
0,0 »
ujście Białki do Dunajca w jego 181,8 km

Literatura: Marek Lityński, Dunajec z Białką Tatrzańską i Popradem, Warszawa 2002; opisy na stronie internetowej www.kajak.org.pl
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: szkolenia kajakarstwa górskiego organizują tu Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze z Krakowa i firma Retendo.