Spływy kajakowe WKW PTTK w 2012 roku

Galeria zdjęć ze soływów jakowych na rzekach: Wisła, Kwisa, Czerna, Bóbr, Biebrza, Zgłowiączka, Zbrzyca, Kulawa, Wda, Liwiec, Nysa Łużycka i Sawica.

(1/109): Rzeka Wisła - na start we Włocławku dojechała nawet telewizja.<br>2012-01-07

Rzeka Wisła - na start we Włocławku dojechała nawet telewizja.
2012-01-07

(2/109): Rzeka Wisła - na mecie byliśmy jednak już tylko my i rzeka.<br>2012-01-07

Rzeka Wisła - na mecie byliśmy jednak już tylko my i rzeka.
2012-01-07

(3/109): Rzeka Kwisa - kajaki na start dojechały wywrotką.<br>2012-03-09

Rzeka Kwisa - kajaki na start dojechały wywrotką.
2012-03-09

(4/109): Rzeka Kwisa - na progu w Trzebowie.<br>2012-03-09

Rzeka Kwisa - na progu w Trzebowie.
2012-03-09

(5/109): Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.
2012-03-10

(6/109): Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.
2012-03-10

(7/109): Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - na bystrzu w Czernej spływamy po kolei.
2012-03-10

(8/109): Rzeka Czerna - w akcji na jedynej zwałce na Czernej.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - w akcji na jedynej zwałce na Czernej.
2012-03-10

(9/109): Rzeka Czerna - na jazie w Żagańcu.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - na jazie w Żagańcu.
2012-03-10

(10/109): Rzeka Czerna - Sławek nie miał dość spływu i trzeba go było z rzeki wynieść.<br>2012-03-10

Rzeka Czerna - Sławek nie miał dość spływu i trzeba go było z rzeki wynieść.
2012-03-10

(11/109): Rzeka Bóbr - Bartek na starcie.<br>2012-03-11

Rzeka Bóbr - Bartek na starcie.
2012-03-11

(12/109): Rzeka Biebrza - start w Kolonii Holaki.<br>2012-04-29

Rzeka Biebrza - start w Kolonii Holaki.
2012-04-29

(13/109): Rzeka Biebrza - początek Biebrzy to odcinek wąski i zatrzciniony.<br>2012-04-29

Rzeka Biebrza - początek Biebrzy to odcinek wąski i zatrzciniony.
2012-04-29

(14/109): Rzeka Biebrza - w Lipsku.<br>2012-04-29

Rzeka Biebrza - w Lipsku.
2012-04-29

(15/109): Rzeka Biebrza - kaczeńce.<br>2012-04-30

Rzeka Biebrza - kaczeńce.
2012-04-30

(16/109): Rzeka Biebrza - potrzos.<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - potrzos.
2012-05-01

(17/109): Rzeka Biebrza - pliszka żółta.<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - pliszka żółta.
2012-05-01

(18/109): Rzeka Biebrza - na Pobojnej Górze.<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - na Pobojnej Górze.
2012-05-01

(19/109): Rzeka Biebrza - pod Pobojną Górą.<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - pod Pobojną Górą.
2012-05-01

(20/109): Rzeka Biebrza - mijamy Jagłowo<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - mijamy Jagłowo
2012-05-01

(21/109): Rzeka Biebrza - dopływamy do Starego Dolistowa.<br>2012-05-01

Rzeka Biebrza - dopływamy do Starego Dolistowa.
2012-05-01

Copyright © 2010 by Kajakowa Strona Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK