Spływ kajakowy rzeką Wisłą 2008 część 3


(87/88)

Ten kajak, Poświst, został zbudowany we Włocławku w latach 30-tych XX wieku.
2008-09-20