Spływ kajakowy rzeką Wisłą 2008 część 2


(17/107)

Za ujściem Wisłoki Wisła niosła nieprzejrzystą, nasyconą osadem; brudnożółtą wodę.
2008-07-28