Wybór trasy spływu kajakowego

Wybór trasy spływu nie jest rzeczą tak prostą, jakby się to zdawało. Zasadą jest, że powinno się trasę dobierać odpowiednio do umiejętności uczestników spływu oraz stosownie do planowanego charakteru spływu. W celu oceny szlaków w przewodnikach i opisach szlaków stosuje się trzy kryteria: każdy szlak powinien zostać oceniony z uwagi na jego trudność, z uwagi na jego uciążliwość oraz z uwagi na malowniczość.

Ocena trudności następuje najczęściej - jak i na tej stronie - według kryteriów międzynarodowej skali trudności rzek nizinnych i rzek górskich. Dla oceny uciążliwości szlaku można stosować opracowaną w latach 70 ubiegłego wieku przez Z. Wrześniowskiego i M. Sperskiego sześciostopniową skalę uciążliwości. Dla potrzeb tej strony zastosowano tę właśnie skalę.

Ocena malowniczości szlaku jest najbardziej subiektywna, oparta na odczuciach i wrażeniach autora opisu. Jak wiadomo, każdemu podoba się co innego. Dla potrzeb niniejszej strony zastosowano trzystopniową skalę malowniczości.

Wybierając trasę spływu warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

Planując trasę na dłuższy rekreacyjny z założenia spływ, np. tygodniowy lub dwutygodniowy, najlepiej jest zaplanować pływanie w systemie dwa dni płynięcia - jeden dzień odpoczynku. Taki system pozwala na możliwie najpełniejszy wypoczynek oraz zapewnia rezerwę czasową na wypadek np. załamania pogody.

Dzienny etap na rekreacyjnym spływie nie powinien przekraczać 20 km na małej nizinnej rzece, takiej jak Zbrzyca, Skrwa czy Wierzyca lub 30 km na dużej rzece, takiej jak Pisa, Drwęca czy Narew. Czas efektywnego płynięcia wyniesie wówczas około 5 godzin. Pozwoli to na spokojne zrobienie zakupów w czasie płynięcia w nadrzecznej miejscowości oraz zwiedzenie zabytków, które znajdą się na trasie.

Stosowanie się do powyższych wskazówek w ocenie piszącego te słowa daje szansę na to, by spływ wspominać miło, a o to w tej zabawie chodzi.

Autor: Tomasz Andrzej Krajewski