Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK PTTK/PZK nr 30 we Włocławku

Komisja Weryfikacyjna Turystycznej Odznaki Kajakowej, obecnie Referat Weryfikacyjny tej odznaki, są związane z Włocławski Klubem Wodniaków od początku jego istnienia. Komisja została założona już w 1957 roku i działała nieprzerwanie do 2003 roku. Największe zasługi w jej pracach mieli znamienici włocławscy kajakarze, Tadeusz Tyszkowski (kilkukrotny zdobywca Dużej Złotej TOK i Brązowej Odznaki ICF) i Piotr Sutorowski (zdobywca TOK Za Wytrwałość), obaj już niestety nie żyjący.

Obecnie Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK działa pod przewodnictwem Barbary Krajewskiej i składa się oprócz niej z pięciu członków: Bartłomieja Jóźwiaka, Włodzimierza Kotwasińskiego, Lecha Wojciecha Krajewskiego, Tomasza Krajewskiego i Mariana Stalisia. Posiada uprawnienia do nadawania Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK do stopnia Za Wytrwałość Platynowa włącznie, Turystycznych Odznak Kajakowych PZK do stopnia Złotego włącznie, Górskich Odznak Kajakowych PTTK do stopnia srebrnego włącznie i Dziecięcej Odznaki Kajakowej „Kiełbik”.

Członkowie czynni i sympatycy WKW PTTK posiadają:

Turystyczną Odznakę Kajakową PTTK (TOK)

TOK Za Wytrwałość Diamentowa:

TOK Za Wytrwałość Platynowa:

TOK Za Wytrwałość:

TOK Duża Złota:

TOK Złota:

TOK Srebrna:

TOK Brązowa:

TOK Popularna:

Górska Odznaka Kajakowa PTTK

GOK Złota:

GOK Srebrna:

GOK Brązowa:

Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik”

DOK Złota:

DOK Brązowa: