Strona główna » Wiedza kajakowa » Odznaki kajakowe » TRW TOK PTTK

Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK PTTK/PZK nr 30 we Włocławku

Komisja Weryfikacyjna Turystycznej Odznaki Kajakowej, obecnie Referat Weryfikacyjny tej odznaki, są związane z Włocławski Klubem Wodniaków od początku jego istnienia. Komisja została założona już w 1957 roku i działała nieprzerwanie do 2003 roku. Największe zasługi w jej pracach mieli znamienici włocławscy kajakarze, Tadeusz Tyszkowski (kilkukrotny zdobywca Dużej Złotej TOK i Brązowej Odznaki ICF) i Piotr Sutorowski (zdobywca TOK Za Wytrwałość), obaj już niestety nie żyjący.

Obecnie Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK działa pod przewodnictwem Barbary Krajewskiej i składa się oprócz niej z pięciu członków: Bartłomieja Jóźwiaka, Włodzimierza Kotwasińskiego, Lecha Wojciecha Krajewskiego, Tomasza Krajewskiego i Mariana Stalisia. Posiada uprawnienia do nadawania Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK do stopnia Za Wytrwałość Platynowa włącznie, Turystycznych Odznak Kajakowych PZK do stopnia Złotego włącznie, Górskich Odznak Kajakowych PTTK do stopnia srebrnego włącznie i Dziecięcej Odznaki Kajakowej „Kiełbik”.

Członkowie czynni i sympatycy WKW PTTK posiadają następujące odznaki (wymieniono najwyższe ze zdobytych):

Za Wytrwałość Diamentowa:

  TOK Za Wytrwałość Diamentowa
 1. Lech Wojciech Krajewski
 2. Tomasz Andrzej Krajewski

Za Wytrwałość Platynowa:

  TOK Za Wytrwałość Platynowa
 1. Marian Staliś

Za Wytrwałość:

  TOK Za Wytrwałość
 1. Kazimierz Dwórznik
 2. Bartłomiej Jóźwiak
 3. Barbara Krajewska
 4. Włodzimierz Kotwasiński

Duża Złota:

  TOK Duża Złota
 1. Maciej Kleyna
 2. Aleksandra Mastalerz
 3. Leszek Pazderski
 4. Konrad Staliś
 5. Stanisław Wojciechowski

Złota:

  TOK Złota
 1. Elżbieta Kotwasińska
 2. Alina Kordus-Krajewska
 3. Ewa Łączyńska
 4. Mariusz Mastalerz
 5. Jerzy Modliński
 6. Agata Romińska
 7. Marek Romiński
 8. Krystyna Staliś
 9. Monika Wachowiak
 10. Tadeusz Wojciechowski

Srebrna

  TOK Srebrna
 1. Katarzyna Daliga
 2. Jerzy Duży
 3. Wojciech Dwórznik
 4. Krzysztof Kłobukowski
 5. Mariusz Kordylak
 6. Jolanta Kotwasińska
 7. Katarzyna Kwiatek-Skrobańska
 8. Piotr Libura
 9. Arkadiusz Maciaś
 10. Katarzyna Maciaś
 11. Martyna Mastalerz
 12. Małgorzata Pazderska-Szawłowicz
 13. Rafał Szotkowski
 14. Łukasz Wojciechowski
 15. Tadeusz Wojciechowski jr.
 16. Paweł Wysiński

Brązowa

  TOK Brązowa
 1. Małgorzata Andrzejewska
 2. Jerzy Chudzyński
 3. Martin Daliga
 4. Ilona Glezman-Duży
 5. Joanna Kordylak
 6. Mariusz Kordylak
 7. Michał Krajewski
 8. Wojciech Libura
 9. Anna Majkowska
 10. Grażyna Sobczak
 11. Urszula Sobczak
 12. Maria Wachowiak
 13. Tomasz Wojciechowski
 14. Kinga Zbonikowska
 15. Daniel Zieliński
 16. Mariusz Zielmachowicz

Popularna

  TOK Popularna
 1. Agnieszka Dylewska
 2. Piotr Kleyna
 3. Julia Kordylak
 4. Marcel Korylak
 5. Jacek Lewandowski
 6. Marta Modrzejewska
 7. Magdalena Pinter
 8. Barbara Staliś
 9. Karol Staliś
 10. Daniel Szotkowski
 11. Patrycja Szotkowska
 12. Iwona Szymańska
 13. Natalia Szymańska
 14. Anna Tyszko
 15. Anna Wojciechowska
 16. Piotr Zwoliński

Górska Odznaka Kajakowa PTTK

Złota

  GOK Złota
 1. Tomasz Andrzej Krajewski

Srebrna:

  GOK Srebrna
 1. Włodzimierz Kotwasiński
 2. Lech Wojciech Krajewski

Brązowa:

  GOK Brązowa
 1. Kazimierz Dwórznik
 2. Bartłomiej Jóźwiak
 3. Marian Staliś

Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik”

Złota:

  DOK Złota
 1. Zofia Krajewska

Srebrna:

  DOK Brązowa

Brązowa:

  DOK Brązowa
 1. Aleksander Szotkowski
 2. Otto Szotkowski