Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZK).

Odznaka Polskiego Związku Kajakowego nosi nazwę Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (w skrócie OT PZK). Można ja zdobywać od 10 roku życia. Ma ona sześć stopni, zdobywa się je po kolei, podstawą ich przyznania jest przepłynięcie odpowiedniej ilości kilometrów.

Powyższe odznaki przyznawane są przez Terenowe Referaty Weryfikacyjne, rozrzucone po całej Polsce, istniejące m.in. przy wielu klubach kajakowych (w tym przy Włocławskim Klubie Wodniaków PTTK), za wyjątkiem odznak najwyższych stopni, które przyznają:

Odznaka Turysty PZK stopnia związkowego - diamentowego uprawniała do ubiegania się o Międzynarodową Odznakę Turystyczną ICF (International Canoe Federation), która to odznaka jednak od niedawna już nie istnieje. Miała ona trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty - przy czym dla zdobycia najwyższego z nich wymagane było udokumentowanie przebycia 15 000 km, w tym uczestnictwa w imprezach rangi międzynarodowej oraz brania udziału w prowadzeniu różnych spływów, w tym spływu międzynarodowego.