Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2019

Ramowy plan imprez WKW PTTK na rok 2019

1. 5.01.2019 – Slajdowisko klubowe
2. 6.01.2019 - XII Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Wisłą: Włocławek – Bobrowniki
3. 28.02 – 3.03.2019 – udział w Zimowym Spływie na Wdzie: Szlaga – Tleń
4. 30 marca 2019 – spływ kajakowy rzeką Skrwą: Sierpc - Tłuchówek
5. 30.4 – 5.5.2019 – spływ kajakowy z Polski przez Białoruś na Litwę, Kanałem Augustowskim i Niemnem: Rygol - Druskienniki
6. 11 maja 20019 – Otwarcie sezonu
7. 23 – 26.05.2019 - XXVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką: Orle – Włocławek
8. 19 – 23.06.2019 - spływ kajakowy Liswartą i Kocinką: Krzepice – Kule
9. 29.6 – 18.7.2019 – udział w spływie kajakowym rzeką Wisłą – Vistuliada 2019 (można wziąć udział w dowolnym odcinku, we Włocławku spływ będzie 6 lipca)
10. 19 – 28.07.2019 - Rodzinny spływ kajakowy rz. Obrą: Zbąszyń – Skwierzyna
11. 10 – 17.08.2019 - spływ kajakowy rz. Regą: Świdwin – Mrzeżyno
12. wrzesień – październik 2019 - spływ kajakowy rz. Wissą i Biebrzą: Wąsosz – Wizna (dokładny termin zostanie ustalony później)

W sezonie 2019 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Składka Klubowa w 2019 r

Składka klubowa wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Składkę PTTK należy uiścić w biurze Oddziału Kujawskiego PTTK przy ul. Słowackiego 1 a.

Składka PTTK w roku 2019 wynosi:
a. 55 zł – składka normalna,
b. 30 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
c. 25 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).