Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2018

Ramowy plan imprez WKW PTTK na rok 2018

1. 7 stycznia 2018 - XI Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Wisłą z Włocławka do Bobrownik;
2. 13 stycznia 2018 - spotkanie klubowe połączone z pokazem zdjęć;
3. 2 - 4 marca 2018 - udział w Zimowym Spływie Kajakowym na Wełnie
4. 4 - 8 kwietnia 2018 – spływ kajakowy rzekami Beskidów, zapewne Sołą, Skawą Koszarawą;
5. 27 kwietnia – 6 maja 2018 – udział w 19 Memoriale Vitomira Dizdarevica – spływie rzekami Driną i Sawą w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii na trasie Višegrad – Sremska Mitrovica;
6. 12 maja 2018 - Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego 2018
7. 17 – 20 maja 2018 – XXVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy rz. Zgłowiączką na trasie Orle – Włocławek;
8. 30 maja – 3 czerwca 2018 – spływ kajakowy rzeką Radomką do jej ujścia do Wisły;
9. 23 – 24 czerwca 2018 – szkolenie kajakowe dotyczące bezpiecznego pływania po dużych akwenach wodnych;
10. 19 – 29 lipca 2018 – Rodzinny spływ kajakowy rzeką Piławą na trasie jezioro Komorze – ujście do Gwdy;
11. 10 – 15 sierpnia 2018 – udział w Zlocie Kajaków Składanych na Bachotku połączony ze spływem na Drwęcy;
12. 13 – 16 września 2018 – spływ kajakowy rzeką Bzurą z Łowicza do Wyszogrodu;
13. 28 – 30 września 2018 – udział w spływie kajakowym Barwy Jesieni w dorzeczu Brdy;
14. wrzesień 2018 – zakończenie sezonu.

W sezonie 2018 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w razie potrzeby oraz w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu. Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Składka klubowa wynosi dwukrotność składki PTTK. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Składkę PTTK należy uiścić w biurze Oddziału Kujawskiego PTTK przy ul. Słowackiego 1 a.

Składka PTTK w roku 2018 wynosi:
a. 55 zł – składka normalna,
b. 30 zł – składka ulgowa (opłacają ją rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna), emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów, bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne)
c. 25 zł – składka ulgowa młodzieżowa (opłacają ją opiekunowie szkolnych kół PTTK, osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia).