Ramowy plan imprez Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK na rok 2018

Informacje dla członków i sympatyków Włocławskiego Klubu Wodniaków odnośnie otwarcia sezonu, zaplanowanych klubowych i ogólnopolskich spływów kajakowych.