Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Słupia

Słupia - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: w większości śródleśny szlak kajakowy, z odcinkami przełomowymi, w tym słynną rynną sulęczyńską - jednym z najtrudniejszych na Niżu Polskim odcinków o charakterze górskim; kilka elektrowni, powodujących dwukrotnie konieczność przewożenia kajaka; dość dużo zwalonych drzew; malownicze jeziora naturalne i sztuczne; ujściowy odcinek jest zagospodarowany jako port morski w Ustce.

Położenie: Pojezierze Zachodniopomorskie, uchodzi do Bałtyku.
Odcinek dostępny dla kajaka: Gowidlino - Ustka (124,7 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Gowidlino - jezioro Głębokie (czerwiec 1998)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 2
Trudność: ZWC (WW III)
Uciążliwość: u 3
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

124,7
Gowidlino
119,6
wypływ Słupi z jeziora Gowidlińskiego, wiklina zarasta nurt
118,3
Amalka, most
115,8
jezioro Węgorzyno
113,1
Sulęczyno, wypływ z jeziora, most, silne bystrze; za drugim mostem drogowym zaczyna się odcinek trudny, dostępny jedyne dla wprawnych kajakarzy: najpierw wąska (ok. 2 m) rzeczka bardzo bystro płynie głębokim jarem (trudno się zatrzymać!), zaś za kamiennym mostkiem przy tartaku na odcinku ponad 100 m rzeka gwałtownie spada w dół po głazach aż do jazu tartaku (tzw. rynna sulęczyńska, przy wysokiej wodzie nawet WW III); dla niewprawnych zalecane obniesienie tego odcinka, co najmniej od kamiennego mostku do brodu za osadą; wprawni przed spłynięciem powinni to miejsce obejrzeć z lądu; za jazem przy tartaku w rzece niskie sztuczne progi i bystrza
108,3
Nowe Pole, most, za nim pale i bystrze (uwaga!)
99,8
jezioro Żukowskie
98,4
wypływ z jeziora
97,3
Młynki, jaz, przenosić kajaki na kanał (zaleca się przewozić kajaki do Soszycy - kanałem według informacji na tablicy przy jazie pływać nie wolno)
95,5
Struga, elektrownia, przenoska w dół na rzekę
94,2
Soszyca, most drogowy
84,7
Gołebia Góra, most, za nim spływalny próg
79,5
ujście rzeki Bytowej, kilkaset metrów dalej początek jeziora Głębokiego
75,8
zamek wodny na końcu jeziora Głębokiego, woda płynie dalej niedostępnym kanałem, konieczność przewożenia kajaków na odległość 7 km do Gałąźni Małej

Literatura: B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Wrześniowski, M. Sperski, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, Część północna i wschodnia, Warszawa 1971; Z. Galiński, Słupia, Przewodnik dla kajakarzy, Bielsko Biała 2003
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak