Włocławski Klubu Wodniaków PTTK - strona kajakowa

Szlak kajakowy - rzeka Łyna

Łyna - opis orientacyjny

Krótka charakterystyka szlaku: długi i urozmaicony szlak, w górnym biegu piękna niewielka nizinna rzeka, kilka śródleśnych jezior, a także odcinek o charakterze górskim w rezerwacie Las Warmiński (na jego pokonanie konieczne jest uzyskanie wcześniej zgody w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - najłatwiej można pokonać ten odcinek w ramach spływu zorganizowanego przez miejscowego organizatora spływów , który posiada taką zgodę); poniżej Olsztyna znaczne utrudnienie stanowią elektrownie i inne budowle wodne; na trasie liczne zabytkowe miejscowości.

Położenie: rzeka w Polsce i Rosji, Pojezierze Olsztyńskie, Równina Sępopolska, Równina Pregoły, dopływ Pregoły.
Odcinek dostępny dla kajaka: w Polsce jezioro Krzyż – Stopki (207,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Brzeźno Łyńskie – Urbanowo (Brzeźno Łyńskie - Ruś wrzesień 2015, Ruś – Urbanowo maj 2016)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 5
Trudność: ZWA – ZWB (w przełomie przez Las Warmiński ZWC)
Uciążliwość: U 3 (w Lesie Warmińskim U 6)
Malowniczość: ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

203,0
Brzeźno Łyńskie, most drogowy, przy nim dogodne zorganizowane miejsce na rozpoczęcie spływu; warto popłynąć w górę Łyny na jeziora Morze, Duże Brzeźno, Małe Brzeźno i Krzyż; do końca tego ostatniego 4,5 km
202,3
jezioro Kiernoz Mały
201,5
początek liczącego 300 m przesmyku na jez. Kiernoz Wielki
199,8
Kurki, wypływ Łyny z jeziora, most drogowy, tuż przed nim ujście rzeki Marózki (l); na kościele w Kurkach tablica upamiętniająca pobyt w Kurkach ks. Karola Wojtyły w czasie spływu, który odbył sę w 1958; Łyna wije się odtąd łagodnie wśród łąk i lasu; po ponad 1 km niski mostek
197,3
jezioro Łańskie, duże, otoczone lasami, przez wiele lat zamknięte dla ruchu turystycznego z powodu położonych nad nim wypoczynkowych ośrodków państwowych
193,5
Rybaki (l), ośrodek wypoczynkowy, można na jego rozległym terenie biwakować; z p. długi i wąski półwysep Lalka
188,3
wypływ Łyny z jeziora przy dawnym ośrodku rządowym w Łańsku; bywali tu: w czasach III Rzeszy Göring, w czasach PRL przedstawiciele polskiej wierchuszki partyjnej a także Breżniew; od niedawna ośrodek jest własnością prywatną i każdy może w nim zanocować lub wstąpić do tutejszej restauracji; aby przedostać się na rzekę należy płynąć na prawo od mola ośrodka przez trzciny; nad rzeką most; rozpoczyna się rezerwat przyrody Las Warmiński; do jeziora Ustrych nurt niewielki, ale dużo zwalonych drzew
187,1
jezioro Ustrych
184,8
most, elektrownia wodna; lądować na prawo od mostu, przenosić przez most i wodować z lewego brzegu rzeki; przełom Łyny: nurt szybki, kamieniste bystrza i mielizny, mnóstwo zwalonych drzew wymagających często przenoszenia lub przeciągania kajaka (u6)
182,0
w rzece pale po dawnym młynie Sójka, za nimi kamienne przyczółki nie istniejącego mostu
180,0
Ruś, koniec przełomu i rezerwatu, miejsce na biwak z p., za nim most, elektrownia i zastawka kierująca wodę do kompleksu stawów rybnych, przenoska lewym brzegiem; na odległości kilkuset metrów do zrzutu wody ze stawów rybnych jeśli nie pracuje elektrownia może być konieczne holowanie kajaka
179,0
Ruś, most drogowy na lokalnej drodze za wsią; rzeka płynie wśród trzcinowisk, łąk i pól uprawnych
173,5
Bartąg, most drogowy, na lewym brzegu gotycki kościół
169,5
Olsztyn Brzeziny, osiedle domków jednorodzinnych (p), most, za nim ujście rzeczki Kortówki (l), wkrótce kolejny most
167,2
Olsztyn, most dwupasmowej drogi nr 16 i ciepłociąg z kładką dla pieszych; odtąd Łyna płynie przez zwartą miejską zabudowę
166,5
Olsztyn, most Mariacki, na brzegach park a potem z prawej starówka z górującą nad nią katedrą; nad rzeką kładki i kolejny most
164,8
Most Zamkowy, z prawej gotycki zamek kapituły warmińskiej, obecnie muzeum
164,6
Most Młyński, rozwidlenie koryta, przed nim na lewym brzegu drewniane pomosty – łapacze kajaków; przenoszenie kajaków galerią pieszą pod mostem za pochyły próg o wysokości około 1,5 m; spływanie progu może być bardzo niebezpieczne zwłaszcza przy wysokiej wodzie z uwagi na tworzący się za nim silny odwój!; w pobliżu restauracja; warto udać się stąd na zwiedzanie miasta w którym oprócz zamku i katedry warto zobaczyć także zabytkowe kamieniczki, ratusz i fragmenty murów miejskich z gotycką Wysoką Bramą
164,5
dwa łukowe mosty kolejowe i drogowy, potem kolejny most drogowy; przełom Łyny, znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Olsztyna, z kilkoma niezbyt silnymi bystrzami
161,5
most Smętka wśród lasu, zaczynają się rozlewiska przed elektrownią wodną
159,5 »
ujście rzeki Wadąg (p), za nim elektrownia wodna, przenoska lewą stroną 60 m; mostek; nurt nikły, rzeka ma charakter wąskiego krętego jeziora
156,5
Redykajny (l), most
154,0
rozwidlenie, w lewo odchodzi szeroka zatoka w kierunku starorzecza Łyny, obecnie zarośniętego i niespływalnego; płynąć w prawo kanałem o długości 400 m do elektrowni w Brąswałdzie, wybudowanej w 1939 roku; przenoska 50 m z lewej strony budowli w dół po betonowej koronie przepławki dla ryb
153,2
niewielkie rozlewisko zwane Śledinek, dawniej Kesing; nad kanałem za tym rozlewiskiem przed przyczółkami nie istniejącego mostu z p. miejsce na biwak; w pobliżu wieś Brąswałd
152,2
jezioro Mosąg
151,0
Barkweda, wypływ kanału z jeziora Mosąg, pod mostem jaz; można byłoby przepłynąć pod środkową zastawką, jeśli byłaby podniesiona wystarczająco wysoko, tak jednak z reguły nie jest i trzeba przenosić kajaki lewym brzegiem pod mostem kilkadziesiąt metrów
149,5
połączenie kanału ze starorzeczem Łyny; wkrótce pale po nieistniejącym moście w Bukach; malowniczy odcinek wśród lasów i mokradeł
138,0
Kłódka, most drogowy, przed nim z l. wyznaczone miejsce na postój; przy rzece mało miejsca na namioty, ale większy obóz można rozbić 100 m od rzeki przy parkingu; ok. 1,5 km do sklepu we wsi Cerkiewnik
129,5
Knopin (l), most drogowy
123,5
rozwidlenie rzeki, w lewo jazy a za nimi stare koryto rzeki, tzw. Mała Łyna; płynąć na wprost kanałem
122,5
Dobre Miasto, mostek i elektrownia wodna, przenoska 80 m prawą stroną; lądowanie przy pomoście, wodowanie z betonowych schodów; w pobliżu piękna gotycka kolegiata i centrum miasta; wkrótce most drogowy, za nim gotycka Bociania Baszta
121,5
połączenie z Małą Łyną
120,5
Kosyń, most drogowy
118,5
wyznaczone miejsce biwakowe z wiatami (p), wkrótce potem ujście rzeczki Kirsny (p)
114,5
Smolajny, most drogowy, na lewym brzegu barokowy pałac biskupów warmińskich, do niedawna szkoła, obecnie nie użytkowany; do sklepu kilkaset metrów w prawo; ładny leśny odcinek rzeki
105,5
most wśród lasu na drodze prowadzącej w kierunku Urbanowa od szosy łączącej Dobre Miasto z Lidzbarkiem Warmińskim, przy nim parking

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960; Z. Gustek, K. Gębicki, Kajakiem po Łynie, od źródeł do Bałtyku, Olsztyn 1995
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak